CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2018      Market cap: $228,566,738,279 ||| 24h vol: $25,744,805,879 ||| crypto assets: 1145

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
16 Binance Coin (BNB)$10.324.84%
3.55%
 0.00153311$39,159,445 
$1,160,226,297 
0.15%
0.51%
 112,443,301 
192,443,301 
$67.14
$114.91
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 14.13
BNB/BGN - 17.17 лв.
BNB/BRL - R$ 41.80
BNB/CAD - C$ 13.34
BNB/CHF - Fr. 9.89
BNB/CNY - CN¥ 70.76
BNB/CZK - 224.83
BNB/DKK - kr. 65.51
BNB/EUR - 8.77
BNB/GBP - £ 7.89
BNB/HKD - HK$ 80.58
BNB/HRK - kn 65.23
BNB/HUF - Ft 2,848.47
BNB/IDR - Rp 153,356
BNB/ILS - 36.83
BNB/INR - 745.14
BNB/JPY - ¥ 1,161.58
BNB/KRW - 11,504.08
BNB/MXN - Mex$ 194.29
BNB/MYR - RM 42.65
BNB/NOK - kr 84.14
BNB/NZD - NZ$ 15.44
BNB/PHP - 559.46
BNB/PLN - 37.82
BNB/RON - lei 40.88
BNB/RUB - 689.81
BNB/SEK - kr 90.71
BNB/SGD - S$ 14.08
BNB/THB - ฿ 333.99
BNB/TRY - 64.94
BNB/USD - $ 10.32
BNB/ZAR - R 147.72
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
16
2018-09-21
$10.06 $10.43 $9.96 $10.32 4.84%
3.55%
 0.00153311$39,159,445 
$1,160,226,297 
0.15%
0.51%
 112,443,301 
17
2018-09-20
$9.63 $10.07 $9.61 $10.07 4.55%
4.74%
 0.00154766$27,983,718 
$962,245,090 
0.20%
0.45%
 95,512,523 
17
2018-09-19
$9.56 $9.75 $9.30 $9.62 0.77%
3.83%
 0.0015064$22,688,371 
$918,908,794 
0.17%
0.45%
 95,512,523 
17
2018-09-18
$9.42 $9.64 $9.28 $9.55 1.76%
2.05%
 0.00150437$22,955,047 
$912,171,105 
0.18%
0.45%
 95,512,523 
17
2018-09-17
$9.95 $10.02 $9.32 $9.40 -5.41%
-0.99%
 0.00150084$22,401,376 
$897,876,473 
0.17%
0.46%
 95,512,523 
17
2018-09-16
$10.09 $10.12 $9.78 $9.93 -1.62%
3.32%
 0.00152539$20,620,223 
$948,433,220 
0.19%
0.46%
 95,512,523 
17
2018-09-15
$9.90 $10.19 $9.90 $10.11 1.2%
7.15%
 0.00154952$27,280,911 
$965,690,386 
0.26%
0.47%
 95,512,523 
17
2018-09-14
$9.64 $10.09 $9.56 $9.92 3.29%
-1.17%
 0.00152978$26,116,070 
$947,643,413 
0.20%
0.46%
 95,512,523 
16
2018-09-13
$9.22 $9.67 $9.22 $9.61 3.83%
-5.1%
 0.0014792$24,817,078 
$917,857,407 
0.18%
0.45%
 95,512,523 
16
2018-09-12
$9.38 $9.48 $9.04 $9.21 -2.09%
-8.24%
 0.00145415$21,323,538 
$880,092,969 
0.17%
0.45%
 95,512,523 
16
2018-09-11
$9.52 $9.61 $9.23 $9.38 -1.29%
-17.66%
 0.00148808$18,597,063 
$896,093,397 
0.16%
0.46%
 95,512,523 
16
2018-09-10
$9.58 $9.71 $9.37 $9.53 -0.07%
-15.86%
 0.00150769$12,437,288 
$909,884,640 
0.11%
0.46%
 95,512,523 
16
2018-09-09
$9.55 $9.73 $9.27 $9.51 0.43%
-15.41%
 0.00151867$13,947,277 
$908,575,559 
0.12%
0.46%
 95,512,523 
16
2018-09-08
$10.04 $10.19 $9.42 $9.52 -5.23%
-16.25%
 0.00153573$15,054,265 
$909,597,262 
0.13%
0.46%
 95,512,523 
16
2018-09-07
$10.28 $10.28 $9.87 $10.04 -1.65%
-9.58%
 0.00155637$16,636,595 
$958,500,565 
0.13%
0.46%
 95,512,523 
16
2018-09-06
$10.06 $10.31 $9.63 $10.29 2.43%
-3.19%
 0.00158036$23,459,201 
$982,663,691 
0.14%
0.47%
 95,512,523 
16
2018-09-05
$11.41 $11.53 $10.08 $10.12 -11.15%
-8.83%
 0.00150886$29,284,864 
$966,768,731 
0.16%
0.45%
 95,512,523 
17
2018-09-04
$11.31 $11.44 $11.26 $11.36 0.6%
0.64%
 0.00154463$18,878,700 
$1,084,946,151 
0.14%
0.45%
 95,512,523 
16
2018-09-03
$11.30 $11.41 $11.11 $11.27 0.08%
2.02%
 0.0015502$18,658,575 
$1,076,037,391 
0.15%
0.45%
 95,512,523 
16
2018-09-02
$11.44 $11.46 $11.13 $11.27 -0.73%
10.02%
 0.00154841$21,731,264 
$1,076,402,904 
0.16%
0.45%
 95,512,523 
16
2018-09-01
$11.01 $11.54 $11.01 $11.40 3.06%
13.11%
 0.00158516$29,777,359 
$1,088,568,657 
0.22%
0.45%
 95,512,523 
16
2018-08-31
$10.75 $11.00 $10.60 $11.00 2.9%
8.84%
 0.00156078$22,596,414 
$1,051,045,742 
0.17%
0.45%
 95,512,523 
16
2018-08-30
$11.16 $11.19 $10.39 $10.75 -3.75%
11.4%
 0.00153971$23,224,228 
$1,027,093,918 
0.18%
0.45%
 95,512,523 
16
2018-08-29
$11.47 $11.47 $10.86 $11.18 -1.98%
17.68%
 0.0015881$33,578,211 
$1,068,176,824 
0.25%
0.46%
 95,512,523 
16
2018-08-28
$11.16 $11.49 $10.84 $11.45 2.99%
16.8%
 0.00161883$43,708,679 
$1,093,870,948 
0.31%
0.46%
 95,512,523 
16
2018-08-27
$10.22 $11.28 $10.13 $11.21 9.84%
15.42%
 0.0016254$44,953,473 
$1,070,961,314 
0.36%
0.47%
 95,512,523 
16
2018-08-26
$10.10 $10.28 $9.79 $10.21 0.99%
1.28%
 0.00152108$22,457,061 
$974,854,119 
0.22%
0.44%
 95,512,523 
16
2018-08-25
$10.23 $10.25 $9.98 $10.14 -0.25%
3.08%
 0.00150211$19,561,370 
$968,093,432 
0.20%
0.44%
 95,512,523 
16
2018-08-24
$9.77 $10.23 $9.57 $10.23 5.65%
-2.81%
 0.00152516$22,814,920 
$977,544,931 
0.18%
0.44%
 95,512,523 
16
2018-08-23
$9.50 $9.71 $9.41 $9.71 2.06%
-2.12%
 0.00148587$17,483,380 
$927,494,913 
0.16%
0.43%
 95,512,523