CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: $279,954,804,730 ||| 24h vol: $48,609,254,734 ||| crypto assets: 1037

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
6 Binance Coin (BNB)$28.672.5%
-4.87%
 0.00268326$279,303,644 
$4,458,520,906 
0.57%
1.59%
 155,536,713 
187,536,713 
$249.29
$300.57
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 42.30
BNB/BGN - 50.51 лв.
BNB/BRL - R$ 115.70
BNB/CAD - C$ 38.08
BNB/CHF - Fr. 28.11
BNB/CNY - CN¥ 202.10
BNB/CZK - 665.55
BNB/DKK - kr. 192.62
BNB/EUR - 25.83
BNB/GBP - £ 23.65
BNB/HKD - HK$ 224.87
BNB/HRK - kn 190.79
BNB/HUF - Ft 8,426.65
BNB/IDR - Rp 408,565
BNB/ILS - 100.99
BNB/INR - 2,050.18
BNB/JPY - ¥ 3,053.12
BNB/KRW - 34,688.57
BNB/MXN - Mex$ 568.97
BNB/MYR - RM 119.64
BNB/NOK - kr 257.16
BNB/NZD - NZ$ 44.64
BNB/PHP - 1,500.35
BNB/PLN - 112.89
BNB/RON - lei 122.17
BNB/RUB - 1,916.48
BNB/SEK - kr 276.98
BNB/SGD - S$ 39.70
BNB/THB - ฿ 884.33
BNB/TRY - 162.07
BNB/USD - $ 28.67
BNB/ZAR - R 442.09
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
6
2019-08-19
$27.92 $29.05 $27.83 $28.67 2.5%
-4.87%
 0.00268326$279,303,644 
$4,458,520,906 
0.57%
1.59%
 155,536,713 
6
2019-08-18
$27.49 $28.10 $27.19 $27.93 1.54%
-7.45%
 0.0027001$229,064,152 
$4,344,406,359 
0.52%
1.59%
 155,536,713 
6
2019-08-17
$27.63 $27.92 $27.20 $27.48 -0.5%
-7.51%
 0.0026878$196,155,451 
$4,273,855,257 
0.45%
1.60%
 155,536,713 
6
2019-08-16
$28.06 $28.08 $26.90 $27.66 -1.36%
-7.74%
 0.00266588$204,388,062 
$4,301,673,954 
0.34%
1.59%
 155,536,713 
6
2019-08-15
$27.10 $28.16 $26.70 $28.03 2.55%
-9.2%
 0.0027244$248,174,545 
$4,359,151,683 
0.35%
1.61%
 155,536,713 
6
2019-08-14
$29.47 $29.47 $27.17 $27.17 -7.74%
-7.82%
 0.00271053$227,771,813 
$4,225,803,866 
0.36%
1.60%
 155,536,713 
6
2019-08-13
$30.17 $30.35 $29.28 $29.46 -2.46%
6.27%
 0.00270682$242,350,459 
$4,582,612,438 
0.48%
1.59%
 155,536,713 
6
2019-08-12
$30.06 $30.48 $29.85 $30.16 0.31%
7.72%
 0.0026499$278,610,403 
$4,691,647,983 
0.63%
1.58%
 155,536,713 
6
2019-08-11
$29.68 $30.25 $29.51 $30.06 1.41%
8.63%
 0.00261207$263,886,957 
$4,676,011,443 
0.53%
1.55%
 155,536,713 
6
2019-08-10
$29.94 $30.04 $29.17 $29.67 -1.13%
6.7%
 0.00261174$247,717,537 
$4,615,280,146 
0.44%
1.56%
 155,536,713 
6
2019-08-09
$30.82 $31.16 $29.93 $30.00 -3.2%
6.72%
 0.00252908$225,847,527 
$4,666,663,898 
0.40%
1.53%
 155,536,713 
6
2019-08-08
$29.39 $31.26 $29.06 $30.98 5.76%
8.85%
 0.00259807$401,912,202 
$4,819,219,383 
0.70%
1.55%
 155,536,713 
6
2019-08-07
$27.61 $29.61 $27.46 $29.36 6.29%
6.26%
 0.00245864$314,522,988 
$4,566,352,482 
0.50%
1.47%
 155,536,713 
6
2019-08-06
$28.01 $28.35 $27.36 $27.55 -1.67%
1.67%
 0.00240735$192,594,105 
$4,284,597,487 
0.28%
1.42%
 155,536,713 
6
2019-08-05
$27.56 $28.30 $27.50 $27.99 1.55%
3.6%
 0.0023669$183,286,272 
$4,353,679,631 
0.26%
1.39%
 155,536,713 
6
2019-08-04
$27.89 $28.06 $27.38 $27.50 -1.47%
-0.73%
 0.00251073$137,144,857 
$4,277,985,371 
0.28%
1.45%
 155,536,713 
6
2019-08-03
$28.04 $28.36 $27.76 $28.08 -0.11%
0.97%
 0.00259598$154,278,480 
$4,366,876,572 
0.32%
1.49%
 155,536,713 
6
2019-08-02
$28.76 $28.78 $27.84 $28.04 -2.06%
-3.7%
 0.00266508$197,339,166 
$4,361,164,319 
0.37%
1.53%
 155,536,713 
6
2019-08-01
$27.62 $28.82 $27.57 $28.77 4.18%
-0.5%
 0.00276538$287,321,175 
$4,474,485,442 
0.55%
1.58%
 155,536,713 
6
2019-07-31
$26.90 $27.75 $26.90 $27.58 2.21%
-5.29%
 0.00274383$202,462,061 
$4,289,843,293 
0.39%
1.55%
 155,536,713 
6
2019-07-30
$27.20 $27.22 $26.60 $26.91 -0.65%
-8.33%
 0.00280401$149,735,764 
$4,186,046,377 
0.33%
1.57%
 155,536,713 
6
2019-07-29
$27.84 $27.88 $27.04 $27.21 -1.19%
-10.77%
 0.00286351$146,268,290 
$4,232,140,010 
0.32%
1.60%
 155,536,713 
6
2019-07-28
$27.85 $27.93 $26.97 $27.82 0.03%
-8.61%
 0.00291367$164,119,964 
$4,327,522,023 
0.36%
1.63%
 155,536,713 
6
2019-07-27
$28.96 $29.35 $27.60 $27.85 -4.33%
-10.3%
 0.00294517$191,585,791 
$4,331,076,744 
0.35%
1.65%
 155,536,713 
6
2019-07-26
$29.00 $29.14 $28.56 $28.99 0.18%
-1.7%
 0.00293912$230,419,806 
$4,509,153,698 
0.49%
1.64%
 155,536,713 
6
2019-07-25
$29.13 $29.55 $28.73 $29.08 -0.15%
0.38%
 0.00293126$249,761,311 
$4,523,571,589 
0.48%
1.64%
 155,536,713 
6
2019-07-24
$29.62 $29.62 $28.23 $29.19 -1.12%
6.67%
 0.00296682$265,889,477 
$4,540,251,385 
0.45%
1.66%
 155,536,713 
6
2019-07-23
$30.64 $30.67 $29.29 $29.70 -2.65%
14.96%
 0.00300814$321,085,497 
$4,618,739,346 
0.56%
1.69%
 155,536,713 
6
2019-07-22
$30.52 $32.05 $29.85 $30.66 0.58%
7.48%
 0.00296595$417,063,260 
$4,767,990,988 
0.79%
1.68%
 155,536,713 
6
2019-07-21
$30.92 $31.29 $29.66 $30.49 -1.81%
5.68%
 0.00287567$286,805,752 
$4,741,896,349 
0.52%
1.63%
 155,536,713