CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2018      Market cap: $280,609,675,315 ||| 24h vol: $10,628,599,066 ||| crypto assets: 971

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
15 Binance Coin (BNB)$16.70-0.81%
13.86%
 0.00258215$107,162,000 
$1,904,626,394 
1.01%
0.68%
 114,041,290 
194,972,068 
$111.38
$190.42
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 22.45
BNB/BGN - 28.17 лв.
BNB/BRL - R$ 62.75
BNB/CAD - C$ 22.03
BNB/CHF - Fr. 16.61
BNB/CNY - CN¥ 107.52
BNB/CZK - 370.77
BNB/DKK - kr. 107.21
BNB/EUR - 14.38
BNB/GBP - £ 12.61
BNB/HKD - HK$ 131.09
BNB/HRK - kn 106.03
BNB/HUF - Ft 4,649.28
BNB/IDR - Rp 232,564
BNB/ILS - 60.59
BNB/INR - 1,136.89
BNB/JPY - ¥ 1,843.71
BNB/KRW - 18,436.12
BNB/MXN - Mex$ 346.09
BNB/MYR - RM 66.74
BNB/NOK - kr 136.00
BNB/NZD - NZ$ 24.03
BNB/PHP - 892.35
BNB/PLN - 61.75
BNB/RON - lei 67.12
BNB/RUB - 1,062.92
BNB/SEK - kr 147.53
BNB/SGD - S$ 22.56
BNB/THB - ฿ 545.63
BNB/TRY - 78.83
BNB/USD - $ 16.70
BNB/ZAR - R 226.58
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
15
2018-06-18
$16.62 $17.19 $16.22 $16.70 -0.81%
13.86%
 0.00258215$107,162,000 
$1,904,626,394 
1.01%
0.68%
 114,041,290 
15
2018-06-17
$15.78 $17.23 $15.77 $16.57 4.47%
17.18%
 0.00254865$107,457,000 
$1,889,265,033 
1.09%
0.67%
 114,041,290 
15
2018-06-16
$14.94 $15.97 $14.94 $15.80 4.55%
-0.17%
 0.00242059$81,931,600 
$1,802,148,891 
0.76%
0.63%
 114,041,290 
16
2018-06-15
$14.91 $15.65 $14.69 $15.13 1.92%
-7.59%
 0.00234596$78,679,200 
$1,724,885,917 
0.59%
0.61%
 114,041,290 
16
2018-06-14
$14.63 $15.03 $14.14 $14.91 1.87%
-10.44%
 0.00224115$80,460,500 
$1,700,914,438 
0.46%
0.58%
 114,041,290 
16
2018-06-13
$15.23 $15.72 $14.06 $14.52 -4.94%
-13.65%
 0.00229831$98,105,800 
$1,655,697,066 
0.58%
0.56%
 114,041,290 
16
2018-06-12
$15.36 $16.16 $14.99 $15.11 -0.17%
-2.63%
 0.00230877$115,546,000 
$1,722,662,112 
0.75%
0.60%
 114,041,290 
17
2018-06-11
$14.08 $15.25 $13.79 $15.25 9.53%
6.9%
 0.00221502$80,578,300 
$1,738,798,954 
0.50%
0.57%
 114,041,290 
17
2018-06-10
$16.05 $16.05 $13.59 $14.06 -11.64%
-2.82%
 0.00208579$81,906,900 
$1,603,774,067 
0.41%
0.54%
 114,041,290 
17
2018-06-09
$16.27 $16.89 $15.99 $16.03 -1.87%
9.14%
 0.00210769$85,366,900 
$1,827,614,311 
0.68%
0.53%
 114,041,290 
17
2018-06-08
$16.35 $16.63 $15.83 $16.38 -0.94%
16.41%
 0.00214612$94,629,300 
$1,867,939,311 
0.68%
0.54%
 114,041,290 
17
2018-06-07
$17.27 $17.44 $16.18 $16.32 -4.63%
16.06%
 0.00212604$130,674,000 
$1,860,652,073 
0.87%
0.53%
 114,041,290 
17
2018-06-06
$15.60 $17.36 $15.35 $17.20 10.91%
37.45%
 0.0022476$158,225,000 
$1,961,920,739 
1.04%
0.56%
 114,041,290 
17
2018-06-05
$14.25 $15.67 $14.21 $15.64 9.26%
24.06%
 0.00205177$100,981,000 
$1,783,172,420 
0.61%
0.51%
 114,041,290 
17
2018-06-04
$14.57 $14.63 $13.67 $14.26 -1.94%
19.39%
 0.00190181$58,219,100 
$1,626,354,242 
0.34%
0.48%
 114,041,290 
17
2018-06-03
$14.68 $14.95 $14.33 $14.57 -0.65%
16.23%
 0.00189039$82,182,300 
$1,661,125,432 
0.49%
0.47%
 114,041,290 
17
2018-06-02
$14.32 $14.84 $14.01 $14.67 3.32%
14.38%
 0.00192092$88,088,200 
$1,673,191,000 
0.48%
0.48%
 114,041,290 
17
2018-06-01
$14.25 $14.41 $13.79 $14.24 1.78%
10.67%
 0.00189375$80,342,200 
$1,624,039,204 
0.51%
0.48%
 114,041,290 
17
2018-05-31
$12.56 $14.22 $12.41 $14.19 13.55%
8.85%
 0.00189552$93,931,700 
$1,618,268,715 
0.57%
0.48%
 114,041,290 
18
2018-05-30
$12.61 $12.79 $12.27 $12.57 -0.04%
-1.69%
 0.00170244$43,146,300 
$1,433,601,654 
0.26%
0.44%
 114,041,290 
18
2018-05-29
$11.96 $12.68 $11.77 $12.58 5.82%
-9.15%
 0.00168711$49,260,100 
$1,434,285,902 
0.26%
0.43%
 114,041,290 
18
2018-05-28
$12.60 $12.75 $11.70 $11.82 -6.32%
-17.89%
 0.0016579$33,039,200 
$1,347,454,863 
0.20%
0.44%
 114,041,290 
18
2018-05-27
$12.76 $12.79 $12.33 $12.61 -1.05%
-11.1%
 0.00171655$36,691,600 
$1,437,581,695 
0.28%
0.44%
 114,041,290 
18
2018-05-26
$12.96 $13.20 $12.70 $12.76 -0.31%
-9.42%
 0.00174024$43,258,400 
$1,455,064,225 
0.33%
0.44%
 114,041,290 
18
2018-05-25
$13.03 $13.36 $12.64 $13.01 -0.06%
-13.71%
 0.00173957$49,173,800 
$1,483,449,102 
0.31%
0.44%
 114,041,290 
18
2018-05-24
$12.61 $13.19 $12.21 $13.00 2.66%
4.16%
 0.00172223$54,410,900 
$1,482,570,984 
0.26%
0.43%
 114,041,290 
18
2018-05-23
$13.85 $13.93 $12.36 $12.63 -8.69%
2.25%
 0.00167488$68,215,200 
$1,439,908,137 
0.32%
0.43%
 114,041,290 
18
2018-05-22
$14.57 $14.79 $13.75 $13.93 -3.88%
11.99%
 0.00173814$86,545,100 
$1,588,081,985 
0.53%
0.44%
 114,041,290 
18
2018-05-21
$14.13 $14.79 $13.82 $14.79 4.83%
13.77%
 0.00176102$96,769,300 
$1,686,431,194 
0.58%
0.44%
 114,041,290 
19
2018-05-20
$14.35 $14.37 $13.70 $14.10 -0.87%
9.07%
 0.00165562$95,295,900 
$1,607,970,786 
0.56%
0.41%
 114,041,290