CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalization



Top CryptoCurrencies 2019      Market cap: $122,112,736,112 ||| 24h vol: $18,851,273,475 ||| crypto assets: 1087

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
10 Binance Coin (BNB)$9.15-0.281249%
4.35009%
 0.00250732$61,923,173 
$1,291,095,343 
0.33%
1.06%
 141,175,490 
189,175,490 
$73.60
$98.63
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 12.80
BNB/BGN - 15.84 лв.
BNB/BRL - R$ 33.84
BNB/CAD - C$ 12.11
BNB/CHF - Fr. 9.19
BNB/CNY - CN¥ 61.94
BNB/CZK - 207.83
BNB/DKK - kr. 60.40
BNB/EUR - 8.10
BNB/GBP - £ 7.09
BNB/HKD - HK$ 71.77
BNB/HRK - kn 60.00
BNB/HUF - Ft 2,577.43
BNB/IDR - Rp 129,013
BNB/ILS - 33.08
BNB/INR - 652.38
BNB/JPY - ¥ 1,010.51
BNB/KRW - 10,300.74
BNB/MXN - Mex$ 175.98
BNB/MYR - RM 37.35
BNB/NOK - kr 78.98
BNB/NZD - NZ$ 13.32
BNB/PHP - 479.40
BNB/PLN - 35.07
BNB/RON - lei 38.39
BNB/RUB - 606.22
BNB/SEK - kr 84.82
BNB/SGD - S$ 12.41
BNB/THB - ฿ 285.92
BNB/TRY - 48.21
BNB/USD - $ 9.15
BNB/ZAR - R 128.67
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
10
2019-02-16
$9.31 $9.34 $9.09 $9.15 -0.281249%
4.35009%
 0.00250732$61,923,173 
$1,291,095,343 
0.33%
1.06%
 141,175,490 
10
2019-02-15
$8.82 $9.51 $8.79 $9.29 5.76%
8.44%
 0.00256558$84,021,941 
$1,311,125,050 
0.43%
1.08%
 141,175,490 
10
2019-02-14
$8.93 $9.08 $8.49 $8.78 -1.54278%
11.58%
 0.002428$72,243,213 
$1,239,593,585 
0.37%
1.03%
 141,175,490 
10
2019-02-13
$9.31 $9.32 $8.79 $8.94 -3.70175%
9.82415%
 0.0024617$95,068,052 
$1,262,260,337 
0.47%
1.04%
 141,175,490 
10
2019-02-12
$9.53 $9.74 $9.01 $9.34 -2.48443%
21.9185%
 0.00255537$123,144,878 
$1,318,041,010 
0.61%
1.08%
 141,175,490 
10
2019-02-11
$9.19 $9.82 $9.17 $9.55 3.72356%
34.7713%
 0.002619$135,999,410 
$1,348,111,693 
0.68%
1.11%
 141,175,490 
10
2019-02-10
$8.87 $9.32 $8.87 $9.21 3.87127%
36.7302%
 0.0024931$125,368,853 
$1,300,164,372 
0.63%
1.05%
 141,175,490 
10
2019-02-09
$8.58 $8.93 $8.47 $8.89 3.81359%
30.0094%
 0.00242211$106,606,427 
$1,255,097,309 
0.56%
1.03%
 141,175,490 
10
2019-02-08
$7.77 $8.75 $7.65 $8.58 10.62%
30.45%
 0.00233954$103,587,508 
$1,211,642,216 
0.43%
0.99%
 141,175,490 
11
2019-02-07
$8.10 $8.41 $7.71 $7.77 -4.08635%
24.7491%
 0.00228685$86,234,470 
$1,097,372,888 
0.59%
0.98%
 141,175,490 
10
2019-02-06
$7.84 $8.42 $7.40 $8.09 4.93082%
31.16%
 0.00236885$118,867,601 
$1,141,569,622 
0.71%
1.02%
 141,175,490 
11
2019-02-05
$7.05 $7.91 $6.96 $7.82 10.3718%
27.229%
 0.00225856$96,588,397 
$1,010,127,808 
0.63%
0.88%
 129,175,490 
12
2019-02-04
$6.77 $7.18 $6.69 $7.10 5.24%
13.92%
 0.002049$71,895,642 
$916,595,688 
0.46%
0.80%
 129,175,490 
12
2019-02-03
$6.89 $6.91 $6.62 $6.75 -1.30154%
-3.89388%
 0.00194891$59,963,635 
$871,527,208 
0.39%
0.76%
 129,175,490 
12
2019-02-02
$6.56 $6.90 $6.53 $6.88 4.86496%
-1.31179%
 0.00195447$56,640,368 
$888,676,851 
0.37%
0.76%
 129,175,490 
12
2019-02-01
$6.26 $6.66 $6.18 $6.56 4.71%
-2.39%
 0.00188208$56,022,420 
$847,182,360 
0.34%
0.74%
 129,175,490 
12
2019-01-31
$6.17 $6.33 $6.03 $6.27 1.52573%
-3.96704%
 0.00181212$52,213,991 
$809,570,237 
0.30%
0.71%
 129,175,490 
12
2019-01-30
$6.17 $6.22 $6.06 $6.17 0.39%
-5.25%
 0.00176946$41,379,123 
$796,567,039 
0.23%
0.69%
 129,175,490 
12
2019-01-29
$6.22 $6.31 $6.06 $6.19 -1.26%
-4.98%
 0.00179717$49,339,723 
$799,992,967 
0.28%
0.71%
 129,175,490 
12
2019-01-28
$7.09 $7.19 $6.07 $6.21 -12.64%
-5.04%
 0.00179012$82,427,200 
$801,686,639 
0.38%
0.71%
 129,175,490 
12
2019-01-27
$7.01 $7.25 $6.85 $7.09 1.44%
8.98%
 0.00197773$52,845,115 
$916,037,775 
0.32%
0.77%
 129,175,490 
12
2019-01-26
$6.74 $7.04 $6.69 $7.00 4.18%
4.95%
 0.00194465$48,493,706 
$904,016,441 
0.32%
0.75%
 129,175,490 
12
2019-01-25
$6.51 $6.80 $6.51 $6.73 3.45%
3.83%
 0.00186678$43,666,870 
$869,436,985 
0.28%
0.72%
 129,175,490 
12
2019-01-24
$6.54 $6.54 $6.47 $6.50 -0.29%
2.25%
 0.00180259$26,821,293 
$839,491,218 
0.17%
0.70%
 129,175,490 
12
2019-01-23
$6.52 $6.57 $6.43 $6.53 0.17%
6.54%
 0.00182204$32,839,105 
$842,876,834 
0.21%
0.70%
 129,175,490 
13
2019-01-22
$6.56 $6.57 $6.41 $6.52 -0.39%
9.69%
 0.00180764$32,113,461 
$841,671,969 
0.20%
0.70%
 129,175,490 
12
2019-01-21
$6.50 $6.57 $6.42 $6.56 0.65%
8.38%
 0.00183801$36,157,451 
$847,727,967 
0.24%
0.71%
 129,175,490 
12
2019-01-20
$6.63 $6.73 $6.38 $6.52 -1.99%
15.17%
 0.00180784$49,649,608 
$841,766,319 
0.26%
0.70%
 129,175,490 
13
2019-01-19
$6.56 $6.73 $6.35 $6.62 1.22%
11.02%
 0.00177771$36,942,719 
$855,651,345 
0.22%
0.69%
 129,175,490 
13
2019-01-18
$6.42 $6.69 $6.34 $6.54 2.92%
7.78%
 0.00179317$43,236,226 
$845,228,345 
0.28%
0.70%
 129,175,490