CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2018      Market cap: $108,184,418,976 ||| 24h vol: $12,915,869,632 ||| crypto assets: 1101

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
13 Binance Coin (BNB)$4.955.3%
-17.18%
 0.00144778$19,869,533 
$646,836,747 
0.15%
0.60%
 130,799,315 
190,799,315 
$37.14
$54.17
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 6.86
BNB/BGN - 8.54 лв.
BNB/BRL - R$ 19.31
BNB/CAD - C$ 6.62
BNB/CHF - Fr. 4.91
BNB/CNY - CN¥ 34.07
BNB/CZK - 112.94
BNB/DKK - kr. 32.60
BNB/EUR - 4.37
BNB/GBP - £ 3.96
BNB/HKD - HK$ 38.66
BNB/HRK - kn 32.26
BNB/HUF - Ft 1,414.05
BNB/IDR - Rp 72,410
BNB/ILS - 18.55
BNB/INR - 359.17
BNB/JPY - ¥ 560.83
BNB/KRW - 5,581.42
BNB/MXN - Mex$ 99.85
BNB/MYR - RM 20.69
BNB/NOK - kr 42.42
BNB/NZD - NZ$ 7.19
BNB/PHP - 261.36
BNB/PLN - 18.79
BNB/RON - lei 20.34
BNB/RUB - 328.43
BNB/SEK - kr 44.93
BNB/SGD - S$ 6.79
BNB/THB - ฿ 162.35
BNB/TRY - 26.53
BNB/USD - $ 4.95
BNB/ZAR - R 70.90
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
13
2018-12-12
$4.94 $4.95 $4.88 $4.95 5.3%
-17.18%
 0.00144778$19,869,533 
$646,836,747 
0.15%
0.60%
 130,799,315 
13
2018-12-11
$4.72 $4.94 $4.59 $4.94 4.83%
-17.06%
 0.00144499$19,558,601 
$646,269,501 
0.15%
0.60%
 130,799,315 
15
2018-12-10
$4.86 $5.00 $4.59 $4.72 -3.41%
-8.15%
 0.00134695$13,898,974 
$617,685,331 
0.10%
0.56%
 130,799,315 
16
2018-12-09
$4.72 $5.05 $4.63 $4.87 3.58%
-7.21%
 0.00134391$17,921,138 
$636,475,146 
0.13%
0.55%
 130,799,315 
15
2018-12-08
$4.53 $4.81 $4.39 $4.75 4.11%
-10.77%
 0.0013602$16,487,237 
$621,264,831 
0.11%
0.56%
 130,799,315 
15
2018-12-07
$4.95 $4.95 $4.19 $4.50 -9.42%
-11.15%
 0.00132165$25,092,280 
$588,512,534 
0.13%
0.54%
 130,799,315 
14
2018-12-06
$5.92 $6.06 $4.95 $4.95 -18.26%
-6.95%
 0.00141395$38,565,968 
$648,009,833 
0.24%
0.58%
 130,799,315 
13
2018-12-05
$5.88 $6.53 $5.77 $5.99 0.66%
12.74%
 0.00159608$61,508,323 
$783,048,816 
0.44%
0.65%
 130,799,315 
14
2018-12-04
$5.11 $6.32 $5.11 $5.87 14.84%
19.21%
 0.00149131$39,003,943 
$768,404,499 
0.29%
0.60%
 130,799,315 
15
2018-12-03
$5.25 $5.27 $4.99 $5.10 -3.06%
5.19%
 0.00131046$12,145,824 
$667,220,636 
0.09%
0.53%
 130,799,315 
16
2018-12-02
$5.29 $5.43 $5.20 $5.24 -1.29%
3.56%
 0.00126913$11,842,841 
$685,459,338 
0.09%
0.51%
 130,799,315 
16
2018-12-01
$5.08 $5.41 $5.01 $5.29 4.81%
6.03%
 0.00125466$12,305,862 
$692,509,562 
0.08%
0.51%
 130,799,315 
16
2018-11-30
$5.35 $5.43 $4.96 $5.07 -4.62%
-8.45%
 0.00126404$10,702,565 
$662,558,267 
0.07%
0.51%
 130,799,315 
16
2018-11-29
$5.34 $5.60 $5.14 $5.33 0.32%
-7.33%
 0.0012519$12,997,905 
$697,156,766 
0.07%
0.51%
 130,799,315 
16
2018-11-28
$4.90 $5.46 $4.90 $5.33 8%
-12.5%
 0.00124794$15,371,677 
$697,342,596 
0.08%
0.50%
 130,799,315 
16
2018-11-27
$4.93 $4.95 $4.67 $4.90 0.82%
-15.39%
 0.00128544$9,057,496 
$640,322,563 
0.05%
0.51%
 130,799,315 
15
2018-11-26
$5.17 $5.26 $4.67 $4.91 -5.51%
-26.72%
 0.00131192$10,056,340 
$641,768,130 
0.05%
0.52%
 130,799,315 
14
2018-11-25
$5.12 $5.27 $4.44 $5.16 3.35%
-34.49%
 0.00128719$12,260,241 
$675,408,252 
0.06%
0.52%
 130,799,315 
14
2018-11-24
$5.56 $5.66 $4.70 $5.14 -7.94%
-33.5%
 0.00131861$11,905,222 
$672,489,878 
0.09%
0.53%
 130,799,315 
14
2018-11-23
$5.76 $5.76 $5.42 $5.57 -3.8%
-29.12%
 0.00128249$9,990,930 
$728,011,033 
0.07%
0.52%
 130,799,315 
14
2018-11-22
$6.20 $6.24 $5.77 $5.77 -5.92%
-28.72%
 0.00132261$9,841,504 
$754,898,338 
0.08%
0.53%
 130,799,315 
14
2018-11-21
$5.75 $6.21 $5.58 $6.21 8.76%
-25.5%
 0.00134819$14,206,529 
$812,104,236 
0.08%
0.54%
 130,799,315 
14
2018-11-20
$6.63 $6.77 $5.55 $5.71 -14.06%
-38.05%
 0.0013009$26,002,667 
$747,294,358 
0.11%
0.51%
 130,799,315 
14
2018-11-19
$8.00 $8.00 $6.60 $6.66 -16.41%
-28.93%
 0.00136418$21,534,816 
$871,521,730 
0.10%
0.53%
 130,799,315 
14
2018-11-18
$7.75 $8.04 $7.73 $7.99 3.48%
-15.27%
 0.00142305$13,759,851 
$1,045,628,528 
0.10%
0.55%
 130,799,315 
14
2018-11-17
$7.91 $7.91 $7.61 $7.72 -1.83%
-19.17%
 0.00139233$16,971,233 
$1,009,357,871 
0.13%
0.54%
 130,799,315 
14
2018-11-16
$8.18 $8.21 $7.80 $7.88 -3.12%
-17.66%
 0.00141749$18,838,978 
$1,030,674,846 
0.12%
0.55%
 130,799,315 
14
2018-11-15
$8.42 $8.46 $7.77 $8.17 -2.42%
-15.29%
 0.00145044$19,088,470 
$1,069,013,258 
0.09%
0.56%
 130,799,315 
14
2018-11-14
$9.22 $9.23 $8.15 $8.39 -8.84%
-14.29%
 0.00147291$19,520,543 
$1,097,919,842 
0.09%
0.57%
 130,799,315 
14
2018-11-13
$9.36 $9.45 $9.18 $9.25 -1.23%
-5.43%
 0.00145276$17,068,395 
$1,209,685,047 
0.12%
0.57%
 130,799,315