CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalization



Top CryptoCurrencies 2019      Market cap: $171,702,460,655 ||| 24h vol: $56,891,289,520 ||| crypto assets: 1240

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
7 Binance Coin (BNB)$23.191.86%
3.03%
 0.00439925$253,265,889 
$3,274,249,986 
0.45%
1.91%
 141,175,490 
189,175,490 
$185.34
$248.35
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 32.99
BNB/BGN - 40.72 лв.
BNB/BRL - R$ 91.71
BNB/CAD - C$ 31.27
BNB/CHF - Fr. 23.67
BNB/CNY - CN¥ 156.27
BNB/CZK - 535.59
BNB/DKK - kr. 155.47
BNB/EUR - 20.82
BNB/GBP - £ 17.97
BNB/HKD - HK$ 181.94
BNB/HRK - kn 154.48
BNB/HUF - Ft 6,711.23
BNB/IDR - Rp 329,338
BNB/ILS - 84.14
BNB/INR - 1,626.75
BNB/JPY - ¥ 2,590.29
BNB/KRW - 26,919.65
BNB/MXN - Mex$ 441.88
BNB/MYR - RM 95.92
BNB/NOK - kr 201.20
BNB/NZD - NZ$ 34.88
BNB/PHP - 1,210.24
BNB/PLN - 89.35
BNB/RON - lei 99.09
BNB/RUB - 1,500.06
BNB/SEK - kr 220.54
BNB/SGD - S$ 31.62
BNB/THB - ฿ 742.07
BNB/TRY - 137.63
BNB/USD - $ 23.19
BNB/ZAR - R 333.87
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
7
2019-04-26
$22.28 $23.41 $21.66 $23.19 1.86%
3.03%
 0.00439925$253,265,889 
$3,274,249,986 
0.45%
1.91%
 141,175,490 
7
2019-04-25
$23.12 $23.53 $21.62 $22.24 -2.67997%
2.35932%
 0.00426889$244,068,802 
$3,140,181,470 
0.50%
1.85%
 141,175,490 
7
2019-04-24
$22.46 $23.16 $21.46 $23.11 1.09%
17.34%
 0.004247$266,520,887 
$3,261,996,748 
0.49%
1.83%
 141,175,490 
7
2019-04-23
$23.80 $24.71 $22.69 $22.88 -3.85626%
15.9849%
 0.00410531$264,898,474 
$3,229,567,383 
0.53%
1.76%
 141,175,490 
7
2019-04-22
$24.12 $24.70 $23.40 $23.92 -0.89%
25.22%
 0.00445325$254,450,788 
$3,376,414,290 
0.57%
1.86%
 141,175,490 
7
2019-04-21
$24.89 $24.94 $22.85 $24.19 -2.51747%
23.1976%
 0.0045511$281,252,722 
$3,414,607,936 
0.63%
1.91%
 141,175,490 
7
2019-04-20
$24.34 $25.53 $24.01 $24.99 3.46%
34.3043%
 0.00468373$311,251,794 
$3,528,229,975 
0.76%
1.94%
 141,175,490 
7
2019-04-19
$22.02 $24.78 $21.32 $24.43 11.42%
33.04%
 0.00462323$397,390,512 
$3,448,704,248 
0.89%
1.90%
 141,175,490 
7
2019-04-18
$19.56 $22.06 $19.55 $21.98 12.26%
26.84%
 0.00416118$376,200,170 
$3,102,428,449 
0.84%
1.71%
 141,175,490 
7
2019-04-17
$19.84 $19.89 $19.42 $19.55 -1.23%
8.12%
 0.00374416$186,389,167 
$2,759,777,739 
0.47%
1.55%
 141,175,490 
7
2019-04-16
$19.30 $19.85 $18.84 $19.83 2.9223%
7.51766%
 0.00378669$175,016,819 
$2,798,866,242 
0.45%
1.57%
 141,175,490 
7
2019-04-15
$19.44 $19.90 $18.89 $19.39 0.00442944%
7.6668%
 0.00382608$176,684,943 
$2,736,992,914 
0.40%
1.58%
 141,175,490 
7
2019-04-14
$18.70 $20.00 $18.54 $19.49 4.4905%
2.86421%
 0.00377217$189,084,742 
$2,751,795,497 
0.54%
1.56%
 141,175,490 
7
2019-04-13
$18.33 $18.71 $18.16 $18.71 1.84277%
-2.12829%
 0.00367175$167,429,642 
$2,641,870,264 
0.45%
1.52%
 141,175,490 
7
2019-04-12
$17.55 $18.63 $16.81 $18.43 5.42%
-4.7%
 0.00362709$171,773,154 
$2,602,467,119 
0.37%
1.50%
 141,175,490 
7
2019-04-11
$18.23 $18.23 $16.63 $17.69 -2.10385%
-7.34823%
 0.00349278$163,512,794 
$2,497,274,243 
0.28%
1.45%
 141,175,490 
7
2019-04-10
$18.36 $18.67 $18.13 $18.25 -0.89%
-4.95%
 0.00343453$180,291,307 
$2,576,252,115 
0.33%
1.40%
 141,175,490 
7
2019-04-09
$18.10 $18.63 $17.32 $18.43 1.80981%
-6.1441%
 0.00353999$203,357,755 
$2,601,230,937 
0.40%
1.44%
 141,175,490 
7
2019-04-08
$19.06 $19.09 $18.08 $18.11 -4.88267%
0.748102%
 0.00342419$178,255,322 
$2,557,210,855 
0.29%
1.39%
 141,175,490 
7
2019-04-07
$19.01 $19.27 $18.92 $19.08 0.0397302%
9.89828%
 0.00366983$149,349,640 
$2,693,496,942 
0.26%
1.48%
 141,175,490 
7
2019-04-06
$19.40 $19.40 $18.91 $19.11 -1.31%
13.11%
 0.00378046$155,352,042 
$2,697,359,600 
0.28%
1.52%
 141,175,490 
7
2019-04-05
$19.04 $19.52 $18.95 $19.46 1.21403%
18.3988%
 0.00386365$181,748,882 
$2,747,333,182 
0.32%
1.55%
 141,175,490 
7
2019-04-04
$18.71 $19.55 $18.45 $19.14 0.961179%
13.878%
 0.00388787$214,655,667 
$2,701,988,212 
0.33%
1.58%
 141,175,490 
7
2019-04-03
$19.82 $20.02 $18.46 $18.74 -5.2565%
12.0343%
 0.00377033$254,699,958 
$2,646,118,318 
0.29%
1.53%
 141,175,490 
7
2019-04-02
$17.94 $19.91 $17.70 $19.80 10.3297%
20.8942%
 0.00405743$264,565,061 
$2,795,244,042 
0.36%
1.64%
 141,175,490 
7
2019-04-01
$17.41 $18.06 $17.30 $17.95 3.33%
8.14%
 0.00432554$202,977,286 
$2,534,170,929 
0.61%
1.72%
 141,175,490 
7
2019-03-31
$16.93 $17.56 $16.77 $17.41 3.39%
1.64%
 0.00424971$202,866,003 
$2,458,034,369 
0.68%
1.69%
 141,175,490 
7
2019-03-30
$16.48 $17.12 $16.08 $16.93 2.92%
11.97%
 0.00412791$181,808,229 
$2,389,607,587 
0.55%
1.65%
 141,175,490 
7
2019-03-29
$16.81 $16.90 $16.47 $16.50 -1.6%
8.17%
 0.00403622$172,355,464 
$2,328,701,827 
0.48%
1.61%
 141,175,490 
7
2019-03-28
$16.71 $16.90 $16.62 $16.77 0.31%
14.43%
 0.00412583$189,093,322 
$2,366,959,861 
0.62%
1.65%
 141,175,490