CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2018      Market cap: $354,080,352,630 ||| 24h vol: $16,890,342,566 ||| crypto assets: 899

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
24 Binance Coin (BNB)$10.0813.73%
4.2%
 0.00112043$125,804,000 
$998,100,726 
0.74%
0.28%
 99,014,000 
197,192,382 
$58.95
$117.40
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 13.08
BNB/BGN - 16.06 лв.
BNB/BRL - R$ 33.18
BNB/CAD - C$ 13.17
BNB/CHF - Fr. 9.62
BNB/CNY - CN¥ 63.84
BNB/CZK - 208.77
BNB/DKK - kr. 61.16
BNB/EUR - 8.21
BNB/GBP - £ 7.20
BNB/HKD - HK$ 79.07
BNB/HRK - kn 61.11
BNB/HUF - Ft 2,554.88
BNB/IDR - Rp 138,716
BNB/ILS - 35.10
BNB/INR - 657.22
BNB/JPY - ¥ 1,073.36
BNB/KRW - 10,797.12
BNB/MXN - Mex$ 188.94
BNB/MYR - RM 39.49
BNB/NOK - kr 77.90
BNB/NZD - NZ$ 13.99
BNB/PHP - 524.93
BNB/PLN - 34.72
BNB/RON - lei 38.32
BNB/RUB - 581.76
BNB/SEK - kr 82.57
BNB/SGD - S$ 13.28
BNB/THB - ฿ 314.51
BNB/TRY - 39.61
BNB/USD - $ 10.08
BNB/ZAR - R 120.53
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
24
2018-03-21
$9.17 $10.29 $9.08 $10.08 13.73%
4.2%
 0.00112043$125,804,000 
$998,100,726 
0.74%
0.28%
 99,014,000 
25
2018-03-20
$8.99 $9.24 $8.66 $9.12 3.41%
-10.5%
 0.0010277$99,695,800 
$902,595,782 
0.56%
0.26%
 99,014,000 
25
2018-03-19
$9.09 $9.26 $8.50 $8.92 -0.36%
11.23%
 0.00104686$97,486,400 
$883,303,894 
0.54%
0.26%
 99,014,000 
23
2018-03-18
$8.96 $8.96 $7.86 $8.95 0.27%
7.54%
 0.00108838$94,840,300 
$886,358,476 
0.54%
0.28%
 99,014,000 
23
2018-03-17
$9.20 $9.47 $8.69 $8.96 -2.23%
17.03%
 0.00113263$94,655,200 
$887,508,028 
0.85%
0.28%
 99,014,000 
23
2018-03-16
$9.13 $9.39 $8.68 $9.14 1.09%
14.05%
 0.00109845$97,808,600 
$904,867,163 
0.75%
0.27%
 99,014,000 
23
2018-03-15
$8.94 $9.40 $8.44 $9.04 1.78%
12.43%
 0.00109244$104,393,000 
$895,487,567 
0.62%
0.27%
 99,014,000 
24
2018-03-14
$10.13 $10.64 $8.60 $8.96 -12.07%
2.59%
 0.00109115$124,112,000 
$887,087,219 
0.80%
0.26%
 99,014,000 
24
2018-03-13
$8.00 $11.00 $7.90 $10.12 25.66%
7.36%
 0.00110572$216,111,000 
$1,001,546,413 
1.55%
0.27%
 99,014,000 
25
2018-03-12
$8.30 $8.53 $7.74 $8.05 -3.4%
-20.42%
 0.00087986$51,444,500 
$796,853,780 
0.33%
0.21%
 99,014,000 
25
2018-03-11
$7.65 $8.42 $7.38 $8.29 8.86%
-19.5%
 0.00087217$45,420,600 
$821,151,816 
0.30%
0.21%
 99,014,000 
25
2018-03-10
$8.27 $8.35 $7.63 $7.67 -5.88%
-24.31%
 0.00087122$41,645,000 
$759,601,743 
0.30%
0.21%
 99,014,000 
25
2018-03-09
$8.26 $8.31 $7.17 $8.31 0.8%
-19.43%
 0.00089816$46,893,300 
$823,110,313 
0.22%
0.21%
 99,014,000 
25
2018-03-08
$9.04 $9.14 $8.16 $8.31 -7.74%
-20.84%
 0.00088857$48,535,100 
$822,849,906 
0.27%
0.22%
 99,014,000 
25
2018-03-07
$9.40 $10.13 $8.24 $9.03 -4.06%
-14.38%
 0.00091219$79,740,800 
$894,579,608 
0.38%
0.22%
 99,014,000 
26
2018-03-06
$10.15 $10.15 $9.15 $9.37 -7.07%
-13.35%
 0.00087461$38,151,600 
$927,921,583 
0.22%
0.21%
 99,014,000 
25
2018-03-05
$10.40 $10.44 $10.11 $10.12 -1.65%
2.2%
 0.00087689$38,721,200 
$1,001,704,835 
0.22%
0.21%
 99,014,000 
25
2018-03-04
$10.21 $10.39 $9.90 $10.28 1.11%
10.67%
 0.00089454$37,796,500 
$1,017,962,934 
0.24%
0.22%
 99,014,000 
25
2018-03-03
$10.29 $10.45 $10.13 $10.22 -0.59%
12.81%
 0.00089165$40,001,900 
$1,011,715,151 
0.24%
0.22%
 99,014,000 
25
2018-03-02
$10.46 $10.54 $10.14 $10.22 -2.48%
6.71%
 0.00092719$46,461,500 
$1,011,576,531 
0.25%
0.22%
 99,014,000 
25
2018-03-01
$10.45 $10.67 $10.33 $10.51 -0.07%
18.6%
 0.0009614$72,474,200 
$1,040,607,436 
0.39%
0.23%
 99,014,000 
26
2018-02-28
$10.69 $11.18 $10.39 $10.44 -2.41%
10.68%
 0.00101246$69,036,400 
$1,033,527,935 
0.39%
0.23%
 99,014,000 
25
2018-02-27
$9.97 $11.10 $9.83 $10.66 7.12%
4.62%
 0.0009984$97,184,400 
$1,055,479,339 
0.54%
0.23%
 99,014,000 
25
2018-02-26
$9.37 $10.07 $9.13 $9.90 5.8%
-10.31%
 0.00096308$53,540,300 
$980,468,312 
0.29%
0.22%
 99,014,000 
25
2018-02-25
$9.15 $9.49 $8.94 $9.35 2.85%
-13.95%
 0.00097401$43,877,900 
$925,591,783 
0.29%
0.21%
 99,014,000 
25
2018-02-24
$9.69 $9.84 $8.78 $9.18 -4.45%
-20.47%
 0.00094414$49,052,200 
$909,092,090 
0.27%
0.21%
 99,014,000 
25
2018-02-23
$8.90 $9.73 $8.66 $9.68 9.49%
-13.33%
 0.00095036$53,501,600 
$958,314,920 
0.26%
0.21%
 99,014,000 
26
2018-02-22
$9.40 $9.81 $8.71 $8.91 -4.82%
-18.12%
 0.00089777$47,395,300 
$882,292,961 
0.23%
0.20%
 99,014,000 
27
2018-02-21
$9.88 $10.19 $9.15 $9.38 -5.92%
-8.23%
 0.00089493$54,959,600 
$929,152,327 
0.23%
0.20%
 99,014,000 
27
2018-02-20
$11.09 $11.19 $9.79 $9.86 -11.14%
9.01%
 0.00087907$66,230,500 
$976,443,393 
0.26%
0.20%
 99,014,000