CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: $291,679,958,408 ||| 24h vol: $51,662,270,297 ||| crypto assets: 1333

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
7 Binance Coin (BNB)$33.874.31%
6.24%
 0.003611$431,900,264 
$4,781,942,781 
0.84%
1.64%
 141,175,490 
189,175,490 
$269.18
$360.71
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 49.41
BNB/BGN - 59.05 лв.
BNB/BRL - R$ 131.72
BNB/CAD - C$ 45.43
BNB/CHF - Fr. 33.83
BNB/CNY - CN¥ 234.59
BNB/CZK - 771.68
BNB/DKK - kr. 225.43
BNB/EUR - 30.19
BNB/GBP - £ 27.02
BNB/HKD - HK$ 265.34
BNB/HRK - kn 223.61
BNB/HUF - Ft 9,732.19
BNB/IDR - Rp 485,868
BNB/ILS - 122.27
BNB/INR - 2,365.02
BNB/JPY - ¥ 3,676.77
BNB/KRW - 40,154.93
BNB/MXN - Mex$ 649.55
BNB/MYR - RM 141.38
BNB/NOK - kr 295.80
BNB/NZD - NZ$ 52.13
BNB/PHP - 1,773.05
BNB/PLN - 128.62
BNB/RON - lei 142.53
BNB/RUB - 2,178.87
BNB/SEK - kr 321.07
BNB/SGD - S$ 46.43
BNB/THB - ฿ 1,062.57
BNB/TRY - 198.96
BNB/USD - $ 33.87
BNB/ZAR - R 501.92
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
7
2019-06-17
$32.40 $34.17 $32.40 $33.87 4.31%
6.24%
 0.003611$431,900,264 
$4,781,942,781 
0.84%
1.64%
 141,175,490 
7
2019-06-16
$32.81 $33.34 $32.14 $32.40 -1.29823%
5.32789%
 0.00360353$389,404,410 
$4,574,470,640 
0.51%
1.62%
 141,175,490 
7
2019-06-15
$33.01 $33.93 $32.40 $32.83 0.166586%
2.93185%
 0.0037141$488,723,329 
$4,634,777,801 
0.79%
1.67%
 141,175,490 
7
2019-06-14
$35.25 $35.25 $31.00 $33.08 -5.44442%
4.04024%
 0.00380592$737,850,145 
$4,669,574,216 
1.12%
1.70%
 141,175,490 
7
2019-06-13
$34.68 $35.98 $34.35 $35.09 1.32%
12.58%
 0.00427255$512,929,249 
$4,953,143,032 
0.79%
1.87%
 141,175,490 
7
2019-06-12
$32.27 $34.69 $32.21 $34.69 7.51352%
12.1183%
 0.00425942$547,786,335 
$4,896,867,645 
0.84%
1.86%
 141,175,490 
7
2019-06-11
$32.10 $32.30 $31.41 $32.26 0.97%
8.66%
 0.00408967$394,249,689 
$4,553,675,269 
0.67%
1.79%
 141,175,490 
7
2019-06-10
$30.48 $32.12 $30.21 $32.06 5.13484%
2.10145%
 0.00400823$459,590,416 
$4,526,753,535 
0.70%
1.76%
 141,175,490 
7
2019-06-09
$32.06 $32.15 $30.50 $30.51 -4.88%
-7.27%
 0.00397789$336,030,006 
$4,307,655,788 
0.58%
1.75%
 141,175,490 
7
2019-06-08
$31.54 $32.29 $31.49 $32.07 1.04716%
-2.49731%
 0.00403141$428,041,268 
$4,526,978,557 
0.75%
1.77%
 141,175,490 
7
2019-06-07
$31.47 $32.16 $31.38 $31.59 0.778798%
-3.0466%
 0.00392717$342,881,981 
$4,459,378,459 
0.52%
1.72%
 141,175,490 
7
2019-06-06
$31.01 $32.10 $30.24 $31.48 1.49661%
-2.69868%
 0.00402204$416,584,078 
$4,444,219,166 
0.64%
1.76%
 141,175,490 
7
2019-06-05
$29.31 $31.19 $29.30 $31.03 5.36%
-8.67%
 0.00397825$464,502,444 
$4,380,868,774 
0.64%
1.75%
 141,175,490 
7
2019-06-04
$31.33 $31.39 $29.21 $29.38 -6.16304%
-11.4074%
 0.00381252$421,064,886 
$4,147,823,994 
0.50%
1.68%
 141,175,490 
7
2019-06-03
$33.19 $33.19 $31.25 $31.39 -4.90857%
-7.77219%
 0.0038226$417,996,141 
$4,431,774,967 
0.54%
1.70%
 141,175,490 
7
2019-06-02
$33.25 $33.72 $32.63 $33.17 0.690878%
-3.5433%
 0.00379437$461,362,658 
$4,683,362,944 
0.68%
1.69%
 141,175,490 
7
2019-06-01
$32.73 $33.76 $32.54 $33.00 1.24027%
-4.59585%
 0.00385357$573,059,312 
$4,659,073,923 
0.74%
1.71%
 141,175,490 
7
2019-05-31
$32.27 $32.76 $31.43 $32.75 1.31265%
-3.20991%
 0.00381925$503,989,734 
$4,623,238,353 
0.59%
1.69%
 141,175,490 
7
2019-05-30
$33.79 $35.49 $31.43 $32.25 -4.54155%
1.64442%
 0.0038767$517,190,302 
$4,553,207,651 
0.50%
1.73%
 141,175,490 
7
2019-05-29
$33.34 $33.88 $31.92 $33.74 1.13%
8.11%
 0.00389827$564,655,545 
$4,763,860,056 
0.71%
1.73%
 141,175,490 
7
2019-05-28
$33.68 $34.63 $32.89 $33.32 -2.02%
5.59%
 0.00382188$515,895,628 
$4,703,355,178 
0.62%
1.71%
 141,175,490 
7
2019-05-27
$33.73 $35.29 $33.27 $33.68 -1.93991%
16.7175%
 0.00382484$598,117,911 
$4,754,886,598 
0.63%
1.72%
 141,175,490 
7
2019-05-26
$34.93 $34.93 $33.23 $34.12 -2.1%
17.68%
 0.00393744$610,838,674 
$4,816,895,080 
0.77%
1.79%
 141,175,490 
7
2019-05-25
$33.69 $35.26 $33.58 $35.05 3.47341%
25.3965%
 0.00435305$637,380,073 
$4,948,638,864 
0.95%
1.96%
 141,175,490 
7
2019-05-24
$31.35 $34.35 $31.35 $33.80 6.65234%
33.494%
 0.00423107$647,869,801 
$4,771,049,159 
0.81%
1.91%
 141,175,490 
7
2019-05-23
$31.00 $32.17 $30.51 $31.60 1.21%
23.27%
 0.00401421$536,364,007 
$4,461,496,952 
0.72%
1.81%
 141,175,490 
7
2019-05-22
$31.59 $32.22 $31.02 $31.42 -1.11194%
16.9245%
 0.00409138$534,057,314 
$4,436,022,276 
0.71%
1.84%
 141,175,490 
7
2019-05-21
$29.08 $32.43 $28.38 $32.01 9.9832%
33.7011%
 0.00401935$742,382,920 
$4,518,656,931 
0.94%
1.80%
 141,175,490 
7
2019-05-20
$29.11 $29.31 $28.10 $29.31 0.579438%
21.7741%
 0.00367313$457,260,435 
$4,137,202,328 
0.58%
1.66%
 141,175,490 
7
2019-05-19
$28.31 $29.89 $27.26 $29.45 4.9%
39.73%
 0.00359191$492,646,129 
$4,157,891,025 
0.57%
1.62%
 141,175,490