CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: $279,978,083,610 ||| 24h vol: $48,654,191,474 ||| crypto assets: 1035

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
184 FunFair (FUN)$0.001.73193%
1.94568%
 0.000000222052$131,836 
$15,538,150 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
10,999,873,621 
$0.87
$1.46
FUN FunFair =
USD

FUN/AUD - A$ 0.00
FUN/BGN - 0.00 лв.
FUN/BRL - R$ 0.01
FUN/CAD - C$ 0.00
FUN/CHF - Fr. 0.00
FUN/CNY - CN¥ 0.02
FUN/CZK - 0.06
FUN/DKK - kr. 0.02
FUN/EUR - 0.00
FUN/GBP - £ 0.00
FUN/HKD - HK$ 0.02
FUN/HRK - kn 0.02
FUN/HUF - Ft 0.70
FUN/IDR - Rp 34
FUN/ILS - 0.01
FUN/INR - 0.17
FUN/JPY - ¥ 0.25
FUN/KRW - 2.87
FUN/MXN - Mex$ 0.05
FUN/MYR - RM 0.01
FUN/NOK - kr 0.02
FUN/NZD - NZ$ 0.00
FUN/PHP - 0.12
FUN/PLN - 0.01
FUN/RON - lei 0.01
FUN/RUB - 0.16
FUN/SEK - kr 0.02
FUN/SGD - S$ 0.00
FUN/THB - ฿ 0.07
FUN/TRY - 0.01
FUN/USD - $ 0.00
FUN/ZAR - R 0.04
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
184
2019-08-19
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1.73193%
1.94568%
 0.000000222052$131,836 
$15,538,150 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
182
2019-08-18
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3.78146%
1.65312%
 0.000000225973$121,046 
$15,315,940 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
185
2019-08-17
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -0.976123%
-2.81945%
 0.000000220696$131,572 
$14,674,454 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
191
2019-08-16
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -1.13677%
-0.250973%
 0.000000216402$139,835 
$14,797,467 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
208
2019-08-15
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3.13543%
-9.21848%
 0.000000220227$233,348 
$14,976,896 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
207
2019-08-14
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -7.07141%
-17.7157%
 0.000000213562$362,917 
$14,260,344 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
214
2019-08-13
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0272773%
-10.0451%
 0.000000216602$148,981 
$15,463,530 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
215
2019-08-12
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2.68873%
-13.2649%
 0.000000208538$108,114 
$15,559,016 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
220
2019-08-11
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -0.430901%
-20.5282%
 0.000000200147$78,074 
$15,048,242 
0.00%
0.00%
 6,548,879,189 
216
2019-08-10
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -0.0502563%
-22.7258%
 0.000000201769$170,781 
$14,987,054 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
218
2019-08-09
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -10.3161%
-20.1305%
 0.000000192733$195,500 
$14,958,972 
0.00%
0.00%
 6,548,879,189 
212
2019-08-08
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -5.13014%
-12.392%
 0.000000213871$133,732 
$16,407,860 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
206
2019-08-07
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1.44176%
-9.93538%
 0.000000220077$112,675 
$17,224,608 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
202
2019-08-06
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -6.98877%
-13.0604%
 0.000000225505$250,911 
$16,708,905 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
201
2019-08-05
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -5.33593%
-4.78051%
 0.000000231513$268,822 
$17,894,030 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
195
2019-08-04
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -2.9873%
-0.378042%
 0.000000261953$147,253 
$18,825,649 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
193
2019-08-03
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4.59093%
1.28909%
 0.000000276994$117,075 
$19,663,951 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
196
2019-08-02
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1.33132%
-7.35786%
 0.000000276611$338,328 
$19,039,166 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
194
2019-08-01
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -1.12933%
-7.77894%
 0.000000277228$211,146 
$18,912,757 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
197
2019-07-31
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -0.424304%
-5.03117%
 0.000000289895$179,218 
$19,084,453 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
194
2019-07-30
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1.66295%
-3.46098%
 0.000000304979$160,087 
$19,175,626 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
192
2019-07-29
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1.09226%
-10.3342%
 0.000000305614$276,594 
$19,064,449 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
197
2019-07-28
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -3.35242%
-15.2581%
 0.000000301906$310,430 
$18,766,764 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
194
2019-07-27
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -4.65831%
-13.9701%
 0.000000312855$150,342 
$19,500,229 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
190
2019-07-26
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -0.672037%
-4.79876%
 0.000000317033$210,941 
$20,463,209 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
189
2019-07-25
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1.58617%
-3.6963%
 0.000000314436$151,381 
$20,437,707 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
190
2019-07-24
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.875556%
7.81723%
 0.000000314366$244,919 
$20,178,821 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
191
2019-07-23
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -5.98277%
9.45647%
 0.000000302042$250,450 
$20,027,173 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
186
2019-07-22
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -5.78903%
0.754235%
 0.000000311748$241,439 
$21,054,717 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189 
180
2019-07-21
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -0.61894%
4.79832%
 0.000000326729$351,696 
$22,630,663 
0.00%
0.01%
 6,548,879,189