CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: $135,096,375,055 ||| 24h vol: $33,667,883,404 ||| crypto assets: 1122

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
129 FunFair (FUN)$0.005.67149%
3.09912%
 0.000000997768$1,108,444 
$23,848,891 
0.00%
0.02%
 6,024,937,089 
10,999,873,621 
$1.36
$2.48
FUN FunFair =
USD

FUN/AUD - A$ 0.01
FUN/BGN - 0.01 лв.
FUN/BRL - R$ 0.01
FUN/CAD - C$ 0.01
FUN/CHF - Fr. 0.00
FUN/CNY - CN¥ 0.03
FUN/CZK - 0.09
FUN/DKK - kr. 0.03
FUN/EUR - 0.00
FUN/GBP - £ 0.00
FUN/HKD - HK$ 0.03
FUN/HRK - kn 0.03
FUN/HUF - Ft 1.11
FUN/IDR - Rp 56
FUN/ILS - 0.01
FUN/INR - 0.28
FUN/JPY - ¥ 0.44
FUN/KRW - 4.46
FUN/MXN - Mex$ 0.08
FUN/MYR - RM 0.02
FUN/NOK - kr 0.03
FUN/NZD - NZ$ 0.01
FUN/PHP - 0.21
FUN/PLN - 0.02
FUN/RON - lei 0.02
FUN/RUB - 0.26
FUN/SEK - kr 0.04
FUN/SGD - S$ 0.01
FUN/THB - ฿ 0.12
FUN/TRY - 0.02
FUN/USD - $ 0.00
FUN/ZAR - R 0.06
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
129
2019-02-19
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 5.67149%
3.09912%
 0.000000997768$1,108,444 
$23,848,891 
0.00%
0.02%
 6,024,937,089 
129
2019-02-18
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 5.3025%
1.91903%
 0.000000999413$1,033,756 
$23,537,404 
0.00%
0.02%
 6,024,937,089 
129
2019-02-17
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1.80398%
-4.2766%
 0.00000101109$751,168 
$22,375,770 
0.00%
0.02%
 6,024,937,089 
128
2019-02-16
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -2.90956%
-6.97093%
 0.0000010098$646,476 
$22,083,628 
0.00%
0.02%
 6,024,937,089 
122
2019-02-15
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.650942%
-6.89986%
 0.0000010448$350,506 
$22,767,665 
0.00%
0.02%
 6,024,937,089 
121
2019-02-14
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -0.520945%
0.956933%
 0.00000104475$537,422 
$22,763,255 
0.00%
0.02%
 6,024,937,089 
123
2019-02-13
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -1.48033%
1.41976%
 0.00000105653$1,021,506 
$23,120,086 
0.01%
0.02%
 6,024,937,089 
117
2019-02-12
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2.41445%
1.7304%
 0.00000106618$1,003,365 
$23,469,178 
0.01%
0.02%
 6,024,937,089 
124
2019-02-11
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -4.57986%
-4.67123%
 0.00000102216$574,461 
$22,454,586 
0.00%
0.02%
 6,024,937,089 
118
2019-02-10
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -1.04699%
-1.9443%
 0.00000106488$668,497 
$23,700,285 
0.00%
0.02%
 6,024,937,089 
117
2019-02-09
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -3.0712%
4.03433%
 0.00000108298$1,349,324 
$23,949,425 
0.01%
0.02%
 6,024,937,089 
116
2019-02-08
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 9.09759%
4.35431%
 0.0000011218$1,031,745 
$24,602,107 
0.00%
0.02%
 6,024,937,089 
117
2019-02-07
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -1.1137%
-1.59515%
 0.0000010974$1,022,563 
$22,473,754 
0.01%
0.02%
 6,024,937,089 
122
2019-02-06
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -2.34413%
-3.7245%
 0.00000110793$870,967 
$21,891,413 
0.01%
0.02%
 5,788,369,989 
119
2019-02-05
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0115829%
2.9462%
 0.00000112641$1,572,860 
$22,574,563 
0.01%
0.02%
 5,788,369,989 
122
2019-02-04
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -3.19113%
1.96241%
 0.00000113007$1,563,328 
$21,755,682 
0.01%
0.02%
 5,568,585,589 
120
2019-02-03
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4.21198%
-4.3064%
 0.00000114847$1,660,161 
$22,139,692 
0.01%
0.02%
 5,568,585,589 
126
2019-02-02
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -2.60623%
-11.4599%
 0.00000108629$411,731 
$21,292,389 
0.00%
0.02%
 5,568,585,589 
124
2019-02-01
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2.69664%
-9.72481%
 0.00000112603$561,230 
$21,931,430 
0.00%
0.02%
 5,568,585,589 
126
2019-01-31
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -1.70451%
-14.9224%
 0.00000111864$901,328 
$21,543,942 
0.01%
0.02%
 5,568,585,589 
125
2019-01-30
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2.78617%
-17.1232%
 0.00000112079$769,924 
$21,723,621 
0.00%
0.02%
 5,568,585,589 
124
2019-01-29
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -1.66221%
-25.1975%
 0.00000109495$1,497,596 
$21,062,491 
0.01%
0.02%
 5,568,585,589 
125
2019-01-28
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -9.55562%
-23.2043%
 0.00000110124$999,468 
$21,205,950 
0.00%
0.02%
 5,568,585,589 
125
2019-01-27
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -3.35336%
-9.80847%
 0.00000116139$746,215 
$23,236,366 
0.00%
0.02%
 5,568,585,589 
121
2019-01-26
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -0.18264%
-8.89486%
 0.00000120565$781,630 
$24,195,707 
0.01%
0.02%
 5,568,585,589 
122
2019-01-25
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -3.92384%
1.80905%
 0.0000012098$899,989 
$24,242,543 
0.01%
0.02%
 5,568,585,589 
118
2019-01-24
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -1.21509%
1.50162%
 0.00000126537$1,594,281 
$25,385,636 
0.01%
0.02%
 5,568,585,589 
115
2019-01-23
$0.01 $0.01 $0.00 $0.00 -9.94162%
5.07286%
 0.00000128761$2,839,895 
$25,630,996 
0.02%
0.02%
 5,568,585,589 
110
2019-01-22
$0.00 $0.01 $0.00 $0.01 4.94874%
22.2311%
 0.00000139741$6,831,861 
$28,061,376 
0.04%
0.02%
 5,568,585,589 
112
2019-01-21
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2.87833%
12.9132%
 0.00000133317$1,267,443 
$26,531,256 
0.01%
0.02%
 5,568,585,589