CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: $291,679,958,408 ||| 24h vol: $51,662,270,297 ||| crypto assets: 1333

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
709 Humaniq (HMQ)$0.01-2.52165%
-20.3542%
 0.0000010689$207,996 
$1,856,684 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
207,143,695 
$0.10
$0.12
HMQ Humaniq =
USD

HMQ/AUD - A$ 0.01
HMQ/BGN - 0.02 лв.
HMQ/BRL - R$ 0.04
HMQ/CAD - C$ 0.01
HMQ/CHF - Fr. 0.01
HMQ/CNY - CN¥ 0.07
HMQ/CZK - 0.23
HMQ/DKK - kr. 0.07
HMQ/EUR - 0.01
HMQ/GBP - £ 0.01
HMQ/HKD - HK$ 0.08
HMQ/HRK - kn 0.07
HMQ/HUF - Ft 2.87
HMQ/IDR - Rp 143
HMQ/ILS - 0.04
HMQ/INR - 0.70
HMQ/JPY - ¥ 1.08
HMQ/KRW - 11.85
HMQ/MXN - Mex$ 0.19
HMQ/MYR - RM 0.04
HMQ/NOK - kr 0.09
HMQ/NZD - NZ$ 0.02
HMQ/PHP - 0.52
HMQ/PLN - 0.04
HMQ/RON - lei 0.04
HMQ/RUB - 0.64
HMQ/SEK - kr 0.09
HMQ/SGD - S$ 0.01
HMQ/THB - ฿ 0.31
HMQ/TRY - 0.06
HMQ/USD - $ 0.01
HMQ/ZAR - R 0.15
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
709
2019-06-17
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -2.52165%
-20.3542%
 0.0000010689$207,996 
$1,856,684 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
740
2019-06-16
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -2.60852%
-16.1923%
 0.0000011304$153,814 
$1,888,686 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
718
2019-06-15
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -12.0511%
-17.4725%
 0.00000120586$154,495 
$1,980,543 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
686
2019-06-14
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -2.76385%
-11.3488%
 0.00000141187$134,599 
$2,279,955 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
672
2019-06-13
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 0.0643077%
-5.39056%
 0.00000154487$119,071 
$2,369,788 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
669
2019-06-12
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 2.41721%
-8.22809%
 0.00000156118$111,721 
$2,362,301 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
669
2019-06-11
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 3.34897%
4.79615%
 0.00000162558$105,435 
$2,393,937 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
671
2019-06-10
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 3.93822%
0.434611%
 0.0000015459$127,219 
$2,297,891 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
666
2019-06-09
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -8.42319%
-5.40035%
 0.00000155042$110,963 
$2,196,679 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
656
2019-06-08
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -5.53329%
16.9739%
 0.00000163554$219,876 
$2,417,272 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
650
2019-06-07
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -0.110446%
35.2946%
 0.00000169087$178,570 
$2,527,077 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
657
2019-06-06
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -0.979964%
42.4749%
 0.00000174418$180,616 
$2,529,451 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
644
2019-06-05
$0.02 $0.02 $0.01 $0.01 32.0275%
34.2848%
 0.00000179622$1,876,356 
$2,597,652 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
690
2019-06-04
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -11.6313%
2.3903%
 0.00000139814$155,883 
$1,996,386 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
668
2019-06-03
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 0.566426%
15.3001%
 0.00000154867$570,191 
$2,356,476 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
679
2019-06-02
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 8.41134%
9.42334%
 0.00000136522$231,027 
$2,211,589 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
712
2019-06-01
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 4.01781%
5.91534%
 0.00000126845$152,995 
$2,012,770 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
722
2019-05-31
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 7.87371%
11.2827%
 0.00000124035$111,958 
$1,970,597 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
736
2019-05-30
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -5.55286%
0.891375%
 0.000001178$98,281 
$1,815,880 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
737
2019-05-29
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -2.51582%
5.58114%
 0.00000117616$103,394 
$1,892,449 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
731
2019-05-28
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -7.0236%
3.88866%
 0.00000117966$85,798 
$1,903,248 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
730
2019-05-27
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 1.01579%
12.9839%
 0.00000127306$96,506 
$2,077,116 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
718
2019-05-26
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 6.91505%
6.72319%
 0.00000128339$130,299 
$2,051,762 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
718
2019-05-25
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 11.1768%
6.46815%
 0.00000129912$70,823 
$1,938,329 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
754
2019-05-24
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -3.55823%
5.3677%
 0.00000117766$76,641 
$1,742,882 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
729
2019-05-23
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 2.25015%
0.142313%
 0.00000124109$107,332 
$1,820,065 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
739
2019-05-22
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -4.79752%
-11.0224%
 0.00000123436$131,420 
$1,756,518 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
734
2019-05-21
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 1.96841%
-1.78099%
 0.00000125695$83,654 
$1,854,632 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
731
2019-05-20
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -8.57598%
-7.4461%
 0.00000120342$26,155 
$1,778,993 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
731
2019-05-19
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 1.31322%
8.45078%
 0.00000119621$27,814 
$1,814,369 
0.00%
0.00%
 185,286,753