CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: $181,173,578,570 ||| 24h vol: $45,660,477,117 ||| crypto assets: 1249

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
684 Humaniq (HMQ)$0.010.766957%
4.7179%
 0.00000216669$95,060 
$2,125,180 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
206,618,753 
$0.12
$0.13
HMQ Humaniq =
USD

HMQ/AUD - A$ 0.02
HMQ/BGN - 0.02 лв.
HMQ/BRL - R$ 0.05
HMQ/CAD - C$ 0.02
HMQ/CHF - Fr. 0.01
HMQ/CNY - CN¥ 0.08
HMQ/CZK - 0.26
HMQ/DKK - kr. 0.08
HMQ/EUR - 0.01
HMQ/GBP - £ 0.01
HMQ/HKD - HK$ 0.09
HMQ/HRK - kn 0.08
HMQ/HUF - Ft 3.27
HMQ/IDR - Rp 161
HMQ/ILS - 0.04
HMQ/INR - 0.80
HMQ/JPY - ¥ 1.28
HMQ/KRW - 13.04
HMQ/MXN - Mex$ 0.22
HMQ/MYR - RM 0.05
HMQ/NOK - kr 0.10
HMQ/NZD - NZ$ 0.02
HMQ/PHP - 0.59
HMQ/PLN - 0.04
HMQ/RON - lei 0.05
HMQ/RUB - 0.73
HMQ/SEK - kr 0.11
HMQ/SGD - S$ 0.02
HMQ/THB - ฿ 0.37
HMQ/TRY - 0.07
HMQ/USD - $ 0.01
HMQ/ZAR - R 0.16
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
684
2019-04-19
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 0.766957%
4.7179%
 0.00000216669$95,060 
$2,125,180 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
689
2019-04-18
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -1.24709%
3.52405%
 0.0000021198$84,977 
$2,084,852 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
669
2019-04-17
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 0.503935%
-10.7905%
 0.00000218674$92,429 
$2,125,359 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
670
2019-04-16
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 3.90156%
-10.1142%
 0.00000216524$89,387 
$2,100,451 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
670
2019-04-15
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -2.04683%
-15.5429%
 0.00000212657$92,955 
$1,996,567 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
673
2019-04-14
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -0.0382003%
-13.5214%
 0.00000212627$121,368 
$2,035,773 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
663
2019-04-13
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 1.07078%
-10.7221%
 0.0000021778$93,296 
$2,056,560 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
669
2019-04-12
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 0.598074%
-11.1358%
 0.0000021429$100,581 
$2,023,449 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
676
2019-04-11
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -15.0607%
-10.161%
 0.00000215753$118,609 
$2,024,587 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
662
2019-04-10
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 3.04742%
4.01573%
 0.00000243162$110,764 
$2,387,449 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
670
2019-04-09
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -3.48004%
5.77369%
 0.00000238716$108,102 
$2,302,200 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
669
2019-04-08
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 0.805964%
20.2474%
 0.00000242825$104,555 
$2,380,049 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
655
2019-04-07
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 4.41727%
24.8887%
 0.00000247117$110,761 
$2,380,445 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
648
2019-04-06
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -0.578147%
17.713%
 0.00000242037$132,313 
$2,262,738 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
657
2019-04-05
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 2.34344%
18.9521%
 0.00000248461$139,844 
$2,318,763 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
662
2019-04-04
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -0.0932486%
11.6231%
 0.00000247393$114,359 
$2,256,545 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
666
2019-04-03
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 3.16347%
17.8593%
 0.00000241602$123,126 
$2,225,435 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
670
2019-04-02
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 10.364%
18.8555%
 0.000002391$203,719 
$2,161,890 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
657
2019-04-01
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 3.67583%
8.95658%
 0.00000255679$123,477 
$1,971,351 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
658
2019-03-31
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -1.84176%
2.99156%
 0.00000247742$106,668 
$1,884,505 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
651
2019-03-30
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -2.35798%
8.90532%
 0.00000251545$132,912 
$1,910,835 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
655
2019-03-29
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -3.77712%
12.0929%
 0.00000260098$180,134 
$1,969,377 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
635
2019-03-28
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 7.83841%
16.0776%
 0.00000269299$626,734 
$2,030,784 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
648
2019-03-27
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 2.9524%
3.90798%
 0.000002467$123,923 
$1,868,208 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
649
2019-03-26
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -1.45212%
2.78566%
 0.0000024109$133,152 
$1,772,185 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
650
2019-03-25
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -2.54111%
4.84369%
 0.00000245109$123,772 
$1,797,245 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
635
2019-03-24
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 5.30433%
6.22438%
 0.00000248451$205,878 
$1,849,663 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
652
2019-03-23
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 0.531251%
2.21837%
 0.00000236615$92,818 
$1,764,621 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
650
2019-03-22
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 0.00546059%
2.85756%
 0.00000234045$101,139 
$1,745,514 
0.00%
0.00%
 185,286,753 
653
2019-03-21
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -3.43628%
3.62784%
 0.00000232868$122,853 
$1,738,007 
0.00%
0.00%
 185,286,753