CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: $291,482,017,963 ||| 24h vol: $51,446,919,523 ||| crypto assets: 1333

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
740 Storiqa (STQ)$0.003.71605%
-3.72249%
 0.0000000149754$142,819 
$1,528,839 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
11,287,544,272 
$0.09
$0.09
STQ Storiqa =
USD

STQ/AUD - A$ 0.00
STQ/BGN - 0.00 лв.
STQ/BRL - R$ 0.00
STQ/CAD - C$ 0.00
STQ/CHF - Fr. 0.00
STQ/CNY - CN¥ 0.00
STQ/CZK - 0.00
STQ/DKK - kr. 0.00
STQ/EUR - 0.00
STQ/GBP - £ 0.00
STQ/HKD - HK$ 0.00
STQ/HRK - kn 0.00
STQ/HUF - Ft 0.04
STQ/IDR - Rp 2
STQ/ILS - 0.00
STQ/INR - 0.01
STQ/JPY - ¥ 0.02
STQ/KRW - 0.17
STQ/MXN - Mex$ 0.00
STQ/MYR - RM 0.00
STQ/NOK - kr 0.00
STQ/NZD - NZ$ 0.00
STQ/PHP - 0.01
STQ/PLN - 0.00
STQ/RON - lei 0.00
STQ/RUB - 0.01
STQ/SEK - kr 0.00
STQ/SGD - S$ 0.00
STQ/THB - ฿ 0.00
STQ/TRY - 0.00
STQ/USD - $ 0.00
STQ/ZAR - R 0.00
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
740
2019-06-17
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3.71605%
-3.72249%
 0.0000000149754$142,819 
$1,528,839 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
795
2019-06-16
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.402763%
8.25605%
 0.0000000151598$95,582 
$1,488,687 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
781
2019-06-15
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -11.9679%
6.42263%
 0.00000001517$142,362 
$1,464,401 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
768
2019-06-14
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -0.587324%
16.0732%
 0.0000000175023$110,021 
$1,661,160 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
764
2019-06-13
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3.41905%
18.8525%
 0.0000000189599$57,152 
$1,709,378 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
772
2019-06-12
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -2.37554%
3.66427%
 0.000000017779$79,500 
$1,581,154 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
764
2019-06-11
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -2.19541%
3.06781%
 0.0000000184332$48,177 
$1,595,474 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
759
2019-06-10
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 21.1443%
13.4439%
 0.0000000188202$60,877 
$1,644,204 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
774
2019-06-09
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -0.685083%
-12.9136%
 0.0000000162175$43,923 
$1,350,469 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
785
2019-06-08
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -4.27109%
-9.04182%
 0.0000000156809$68,609 
$1,362,142 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
778
2019-06-07
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -1.74548%
-0.254469%
 0.0000000161194$68,249 
$1,415,933 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
775
2019-06-06
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -4.81634%
-3.58802%
 0.0000000169337$75,894 
$1,447,436 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
765
2019-06-05
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.641548%
-6.23833%
 0.0000000182164$94,932 
$1,552,732 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
771
2019-06-04
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1.64299%
3.45672%
 0.0000000172685$79,610 
$1,453,322 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
784
2019-06-03
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -6.63717%
2.28295%
 0.000000015791$119,594 
$1,416,208 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
771
2019-06-02
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1.46546%
5.71013%
 0.0000000158029$128,468 
$1,508,871 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
781
2019-06-01
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2.92182%
1.22589%
 0.0000000158502$83,663 
$1,482,413 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
780
2019-05-31
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -2.05523%
-3.83005%
 0.0000000158059$100,919 
$1,480,078 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
784
2019-05-30
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -3.57215%
0.781384%
 0.0000000171778$138,368 
$1,560,705 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
771
2019-05-29
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 15.6642%
9.52683%
 0.0000000169872$192,176 
$1,610,987 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
800
2019-05-28
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -0.466474%
-6.87648%
 0.0000000145398$157,440 
$1,382,643 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
807
2019-05-27
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -3.27504%
-8.76374%
 0.0000000146117$134,718 
$1,405,161 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
786
2019-05-26
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -1.89801%
-4.07522%
 0.0000000153317$178,385 
$1,444,678 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
776
2019-05-25
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -4.10358%
0.835282%
 0.0000000165895$201,119 
$1,458,898 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
781
2019-05-24
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.41926%
1.27399%
 0.0000000174655$237,710 
$1,523,501 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
768
2019-05-23
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3.28352%
-0.595218%
 0.0000000174741$270,494 
$1,510,402 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
775
2019-05-22
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 5.18509%
-11.5631%
 0.0000000174012$250,051 
$1,459,495 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
787
2019-05-21
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -12.0094%
-13.1971%
 0.0000000160098$320,415 
$1,392,315 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
756
2019-05-20
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4.28036%
-14.0287%
 0.0000000182534$275,178 
$1,590,425 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605 
761
2019-05-19
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 12.9582%
-7.45454%
 0.0000000173927$279,226 
$1,554,885 
0.00%
0.00%
 10,920,877,605