CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: $222,327,579,561 ||| 24h vol: $57,371,073,142 ||| crypto assets: 973

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
854 Humaniq (HMQ)$0.01-2.77554%
5.80758%
 0.00000073972$85,616 
$1,103,832 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
207,143,695 
$0.06
$0.07
HMQ Humaniq =
USD

HMQ/AUD - A$ 0.01
HMQ/BGN - 0.01 лв.
HMQ/BRL - R$ 0.02
HMQ/CAD - C$ 0.01
HMQ/CHF - Fr. 0.01
HMQ/CNY - CN¥ 0.04
HMQ/CZK - 0.14
HMQ/DKK - kr. 0.04
HMQ/EUR - 0.01
HMQ/GBP - £ 0.00
HMQ/HKD - HK$ 0.05
HMQ/HRK - kn 0.04
HMQ/HUF - Ft 1.78
HMQ/IDR - Rp 84
HMQ/ILS - 0.02
HMQ/INR - 0.42
HMQ/JPY - ¥ 0.65
HMQ/KRW - 7.05
HMQ/MXN - Mex$ 0.11
HMQ/MYR - RM 0.02
HMQ/NOK - kr 0.05
HMQ/NZD - NZ$ 0.01
HMQ/PHP - 0.31
HMQ/PLN - 0.02
HMQ/RON - lei 0.03
HMQ/RUB - 0.38
HMQ/SEK - kr 0.06
HMQ/SGD - S$ 0.01
HMQ/THB - ฿ 0.18
HMQ/TRY - 0.03
HMQ/USD - $ 0.01
HMQ/ZAR - R 0.09
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
854
2019-10-17
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -2.77554%
5.80758%
 0.00000073972$85,616 
$1,103,832 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
850
2019-10-16
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -1.13803%
6.90208%
 0.000000746155$86,190 
$1,114,952 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
868
2019-10-15
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -3.36647%
12.2652%
 0.000000735271$91,216 
$1,119,079 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
857
2019-10-14
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 0.544997%
14.7285%
 0.000000745557$87,763 
$1,159,983 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
841
2019-10-13
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 12.089%
18.3266%
 0.000000746095$75,951 
$1,153,304 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
887
2019-10-12
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -0.0622227%
5.05814%
 0.000000662796$83,547 
$1,028,260 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
879
2019-10-11
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -1.35969%
5.70014%
 0.000000669158$82,373 
$1,039,850 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
882
2019-10-10
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 0.143993%
5.65926%
 0.000000658963$87,709 
$1,051,732 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
886
2019-10-09
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 4.55591%
5.46492%
 0.000000660317$86,856 
$1,052,674 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
886
2019-10-08
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 1.61189%
3.05708%
 0.000000660987$77,419 
$1,010,498 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
900
2019-10-07
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -0.0399645%
3.21183%
 0.000000640209$80,191 
$982,947 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
882
2019-10-06
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -2.05457%
3.93132%
 0.00000065408$76,061 
$970,051 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
888
2019-10-05
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 0.69121%
12.3056%
 0.000000650829$74,203 
$990,375 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
894
2019-10-04
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -2.50903%
10.6401%
 0.000000637448$75,439 
$974,280 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
879
2019-10-03
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 1.44742%
16.8218%
 0.000000664536$80,651 
$1,014,497 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
873
2019-10-02
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 3.63169%
12.71%
 0.000000659758$77,327 
$1,019,535 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
890
2019-10-01
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 3.79586%
1.70415%
 0.000000633848$68,938 
$985,087 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
884
2019-09-30
$0.01 $0.01 $0.00 $0.01 -0.0527903%
-10.9556%
 0.000000616836$78,126 
$945,797 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
876
2019-09-29
$0.00 $0.01 $0.00 $0.01 7.45401%
-11.2222%
 0.00000063027$79,769 
$951,038 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
898
2019-09-28
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -0.18846%
-18.8973%
 0.000000580173$79,842 
$883,667 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
903
2019-09-27
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1.68868%
-29.0639%
 0.000000578788$78,723 
$888,900 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
897
2019-09-26
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -3.12602%
-24.6865%
 0.000000586357$78,216 
$883,876 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
893
2019-09-25
$0.01 $0.01 $0.00 $0.00 -4.40247%
-21.7761%
 0.000000579776$81,044 
$915,748 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
887
2019-09-24
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -8.76042%
-12.2591%
 0.000000593213$92,511 
$962,784 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
890
2019-09-23
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -2.74851%
0.923905%
 0.000000575721$100,103 
$1,047,988 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
891
2019-09-22
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -1.36105%
-0.884786%
 0.000000581087$51,684 
$1,085,884 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
882
2019-09-21
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 -9.92521%
7.17937%
 0.000000601349$41,342 
$1,120,585 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
851
2019-09-20
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 6.51571%
19.2481%
 0.000000672563$50,493 
$1,268,985 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
879
2019-09-19
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 0.562842%
2.39644%
 0.000000623948$105,169 
$1,191,211 
0.00%
0.00%
 185,811,695 
884
2019-09-18
$0.01 $0.01 $0.01 $0.01 5.03109%
-0.598551%
 0.000000608819$112,276 
$1,155,701 
0.00%
0.00%
 185,811,695