CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: $268,116,812,321 ||| 24h vol: $47,842,557,956 ||| crypto assets: 892

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
8 Binance Coin (BNB)$20.36-2.27%
-8.56%
 0.0019909$157,437,809 
$3,166,175,027 
0.33%
1.18%
 155,536,713 
187,536,713 
$176.49
$212.81
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 29.62
BNB/BGN - 36.09 лв.
BNB/BRL - R$ 83.29
BNB/CAD - C$ 26.96
BNB/CHF - Fr. 20.17
BNB/CNY - CN¥ 143.86
BNB/CZK - 477.65
BNB/DKK - kr. 137.77
BNB/EUR - 18.45
BNB/GBP - £ 16.36
BNB/HKD - HK$ 159.20
BNB/HRK - kn 136.44
BNB/HUF - Ft 6,125.87
BNB/IDR - Rp 285,851
BNB/ILS - 71.99
BNB/INR - 1,457.42
BNB/JPY - ¥ 2,194.93
BNB/KRW - 24,106.05
BNB/MXN - Mex$ 395.48
BNB/MYR - RM 85.05
BNB/NOK - kr 182.62
BNB/NZD - NZ$ 31.95
BNB/PHP - 1,065.01
BNB/PLN - 79.85
BNB/RON - lei 87.36
BNB/RUB - 1,302.54
BNB/SEK - kr 196.68
BNB/SGD - S$ 27.97
BNB/THB - ฿ 621.37
BNB/TRY - 116.36
BNB/USD - $ 20.36
BNB/ZAR - R 298.46
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
8
2019-09-16
$20.60 $20.97 $20.30 $20.36 -2.27%
-8.56%
 0.0019909$157,437,809 
$3,166,175,027 
0.33%
1.18%
 155,536,713 
8
2019-09-15
$21.07 $21.13 $20.63 $20.63 -2.18%
-8.3%
 0.00199403$152,462,180 
$3,208,919,612 
0.35%
1.19%
 155,536,713 
8
2019-09-14
$20.88 $21.18 $20.88 $21.09 1.11%
-6.68%
 0.00203668$163,169,274 
$3,280,934,111 
0.34%
1.21%
 155,536,713 
8
2019-09-13
$20.93 $21.29 $20.65 $20.87 -0.33%
-6.08%
 0.00201752$170,630,102 
$3,245,502,446 
0.36%
1.21%
 155,536,713 
8
2019-09-12
$20.90 $21.01 $19.98 $20.91 0.06%
-8.38%
 0.00201121$202,164,958 
$3,252,154,530 
0.41%
1.21%
 155,536,713 
8
2019-09-11
$21.91 $22.04 $20.77 $20.91 -4.62%
-4.13%
 0.00205461$147,539,907 
$3,252,892,935 
0.27%
1.23%
 155,536,713 
8
2019-09-10
$22.29 $22.40 $21.68 $21.92 -1.74%
-2.47%
 0.00216699$139,752,005 
$3,408,897,269 
0.27%
1.29%
 155,536,713 
8
2019-09-09
$22.55 $22.64 $21.98 $22.29 -1.11%
-1.65%
 0.0021548$155,230,165 
$3,466,683,594 
0.26%
1.29%
 155,536,713 
7
2019-09-08
$22.57 $22.82 $22.39 $22.58 -0.14%
4.92%
 0.00216166$176,337,884 
$3,511,293,508 
0.36%
1.29%
 155,536,713 
7
2019-09-07
$22.15 $22.66 $22.10 $22.54 1.12%
4.52%
 0.00214325$203,185,275 
$3,505,314,813 
0.39%
1.29%
 155,536,713 
7
2019-09-06
$22.77 $23.41 $21.85 $22.24 -2.58%
-0.29%
 0.00214837$240,799,383 
$3,459,469,482 
0.40%
1.30%
 155,536,713 
7
2019-09-05
$21.79 $23.51 $21.57 $22.81 4.93%
3.83%
 0.00215864$258,571,942 
$3,547,772,130 
0.54%
1.31%
 155,536,713 
7
2019-09-04
$22.53 $22.65 $21.67 $21.75 -3.65%
-7.63%
 0.00205583$148,972,427 
$3,383,444,225 
0.29%
1.24%
 155,536,713 
7
2019-09-03
$22.76 $22.93 $22.37 $22.52 -1.25%
-12.07%
 0.00211483$180,634,974 
$3,501,910,527 
0.30%
1.28%
 155,536,713 
7
2019-09-02
$21.57 $22.87 $21.22 $22.79 5.36%
-11.55%
 0.00220231$237,347,044 
$3,543,945,793 
0.43%
1.32%
 155,536,713 
7
2019-09-01
$21.27 $21.75 $21.17 $21.57 0.58%
-17.72%
 0.00221313$174,271,074 
$3,354,457,268 
0.43%
1.32%
 155,536,713 
7
2019-08-31
$22.23 $22.44 $21.20 $21.27 -4.54%
-19.42%
 0.00221035$167,447,814 
$3,308,150,707 
0.41%
1.31%
 155,536,713 
7
2019-08-30
$21.89 $22.60 $21.66 $22.25 1.56%
-18%
 0.00231868$196,035,693 
$3,460,412,849 
0.42%
1.38%
 155,536,713 
7
2019-08-29
$22.46 $22.58 $21.84 $21.86 -7.49%
-19.23%
 0.00230034$201,600,877 
$3,400,332,691 
0.35%
1.36%
 155,536,713 
7
2019-08-27
$26.11 $26.12 $25.17 $25.28 -4.32%
-10.52%
 0.00250249$212,636,883 
$3,932,176,971 
0.42%
1.48%
 155,536,713 
6
2019-08-26
$26.13 $27.07 $25.87 $26.12 -0.42%
-8.62%
 0.00251857$277,552,336 
$4,062,712,446 
0.47%
1.50%
 155,536,713 
6
2019-08-25
$26.49 $26.53 $25.89 $26.13 -1.14%
-6.46%
 0.0025864$165,566,272 
$4,064,703,630 
0.35%
1.53%
 155,536,713 
6
2019-08-24
$27.16 $27.16 $26.23 $26.49 -2.35%
-3.24%
 0.00260764$164,434,446 
$4,119,939,003 
0.33%
1.54%
 155,536,713 
6
2019-08-23
$27.08 $27.39 $26.88 $27.17 0.42%
-1.86%
 0.00260991$195,507,392 
$4,225,852,987 
0.37%
1.54%
 155,536,713 
6
2019-08-22
$27.00 $27.44 $26.42 $27.07 0.31%
-2.74%
 0.00267268$193,319,302 
$4,210,704,817 
0.33%
1.57%
 155,536,713 
6
2019-08-21
$28.17 $28.17 $26.61 $26.97 -4.12%
-1.06%
 0.00266461$198,221,776 
$4,194,133,780 
0.32%
1.58%
 155,536,713 
6
2019-08-20
$28.81 $28.81 $28.06 $28.18 -1.71%
-3.67%
 0.00261543$210,172,907 
$4,383,358,971 
0.43%
1.56%
 155,536,713 
6
2019-08-19
$27.92 $29.05 $27.83 $28.79 3.15%
-4.69%
 0.00264588$259,007,483 
$4,477,835,326 
0.52%
1.57%
 155,536,713 
6
2019-08-18
$27.49 $28.10 $27.19 $27.93 1.54%
-7.45%
 0.0027001$229,064,152 
$4,344,406,359 
0.52%
1.59%
 155,536,713 
6
2019-08-17
$27.63 $27.92 $27.20 $27.48 -0.5%
-7.51%
 0.0026878$196,155,451 
$4,273,855,257 
0.45%
1.60%
 155,536,713