CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2021      Market cap: $2,060,662,348,302 ||| 24h vol: $265,470,103,597 ||| crypto assets: 1155

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
5 Binance Coin (BNB)$358.58-4.28%
-13.36%
 0.00838093$2,110,497,245 
$60,289,938,533 
0.80%
2.93%
 168,137,036 $3,202.55
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 493.74
BNB/BGN - 598.54 лв.
BNB/BRL - R$ 1,913.04
BNB/CAD - C$ 453.98
BNB/CHF - Fr. 331.15
BNB/CNY - CN¥ 2,318.80
BNB/CZK - 7,784.54
BNB/DKK - kr. 2,275.04
BNB/EUR - 305.95
BNB/GBP - £ 262.02
BNB/HKD - HK$ 2,791.78
BNB/HRK - kn 2,295.93
BNB/HUF - Ft 109,188.18
BNB/IDR - Rp 5,121,828
BNB/ILS - 1,147.03
BNB/INR - 26,551.30
BNB/JPY - ¥ 39,710.86
BNB/KRW - 423,212.91
BNB/MXN - Mex$ 7,191.13
BNB/MYR - RM 1,501.90
BNB/NOK - kr 3,061.04
BNB/NZD - NZ$ 510.29
BNB/PHP - 18,172.70
BNB/PLN - 1,409.02
BNB/RON - lei 1,514.52
BNB/RUB - 26,001.64
BNB/SEK - kr 3,102.11
BNB/SGD - S$ 485.29
BNB/THB - ฿ 11,988.27
BNB/TRY - 3,185.45
BNB/USD - $ 358.58
BNB/ZAR - R 5,348.91
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
5
2021-09-25
$355.09 $359.46 $352.43 $358.58 -4.28%
-13.36%
 0.00838093$2,110,497,245 
$60,289,938,533 
0.80%
2.93%
 168,137,036 
5
2021-09-24
$384.62 $384.62 $335.51 $355.12 -7.26%
-12.48%
 0.00830627$2,079,456,245 
$59,708,350,489 
0.79%
2.91%
 168,137,036 
5
2021-09-23
$379.07 $384.60 $370.19 $382.91 0.92%
-9.86%
 0.00853303$1,575,220,574 
$64,381,620,652 
0.78%
2.98%
 168,137,036 
5
2021-09-22
$345.78 $379.95 $342.68 $379.43 10.13%
-11.85%
 0.00870247$1,689,298,621 
$63,796,352,133 
0.72%
3.03%
 168,137,036 
5
2021-09-21
$362.51 $375.56 $339.01 $344.33 -5.19%
-16.77%
 0.00851316$2,030,976,806 
$57,895,310,237 
0.74%
3.02%
 168,137,036 
5
2021-09-20
$408.81 $408.81 $357.27 $363.98 -10.86%
-9.03%
 0.00846758$2,349,494,692 
$61,198,783,363 
0.83%
3.00%
 168,137,036 
4
2021-09-19
$410.88 $419.05 $404.10 $408.31 -0.51%
-1.99%
 0.0086425$1,241,817,238 
$68,651,391,994 
0.77%
3.04%
 168,137,036 
4
2021-09-18
$406.24 $419.16 $402.08 $410.39 1.16%
1.35%
 0.00851691$1,309,242,396 
$69,000,915,232 
0.75%
2.99%
 168,137,036 
4
2021-09-17
$423.26 $425.32 $402.90 $405.67 -4.54%
0.91%
 0.008594$1,513,348,094 
$68,208,267,206 
0.76%
3.03%
 168,137,036 
4
2021-09-16
$431.91 $433.11 $416.37 $424.97 -1.23%
1.23%
 0.00888911$1,723,797,906 
$71,452,870,551 
0.78%
3.09%
 168,137,036 
4
2021-09-15
$413.82 $435.95 $411.09 $430.26 4.00%
4.16%
 0.0089403$1,862,877,625 
$72,343,021,643 
0.95%
3.10%
 168,137,036 
4
2021-09-14
$398.30 $413.72 $397.31 $413.72 3.25%
-0.98%
 0.00879113$1,600,634,556 
$69,561,903,405 
0.71%
3.07%
 168,137,036 
5
2021-09-13
$417.21 $418.99 $389.32 $400.70 -3.81%
-19.17%
 0.00890148$2,225,903,305 
$67,372,678,918 
0.80%
3.08%
 168,137,036 
4
2021-09-12
$404.80 $421.21 $398.66 $416.56 3.15%
-17.15%
 0.00904858$1,694,851,041 
$70,039,232,042 
0.80%
3.10%
 168,137,036 
5
2021-09-11
$400.75 $415.00 $400.75 $403.85 0.54%
-19.25%
 0.00894829$1,565,019,212 
$67,902,758,149 
0.70%
3.08%
 168,137,036 
5
2021-09-10
$424.02 $437.88 $395.25 $401.70 -4.40%
-17.69%
 0.00895002$2,306,143,251 
$67,540,648,165 
0.83%
3.09%
 168,137,036 
4
2021-09-09
$417.26 $434.87 $397.70 $419.80 1.63%
-13.35%
 0.00906193$2,386,685,468 
$70,584,659,135 
0.82%
3.12%
 168,137,036 
4
2021-09-08
$414.83 $424.82 $385.62 $413.07 -1.14%
-15.68%
 0.00897821$2,935,260,906 
$69,452,676,543 
0.81%
3.11%
 168,137,036 
4
2021-09-07
$495.78 $504.48 $397.11 $420.49 -15.18%
-9.71%
 0.00898458$4,487,827,304 
$70,700,370,611 
0.97%
3.18%
 168,137,036 
4
2021-09-06
$507.68 $507.85 $489.67 $495.72 -1.40%
7.37%
 0.00942262$2,210,047,613 
$83,348,697,404 
0.81%
3.31%
 168,137,036 
4
2021-09-05
$497.23 $504.69 $489.77 $502.76 0.53%
4.49%
 0.00971897$1,897,163,568 
$84,532,850,172 
0.80%
3.40%
 168,137,036 
4
2021-09-04
$488.43 $508.62 $486.81 $500.11 2.47%
2.97%
 0.0100077$2,314,635,096 
$84,086,421,363 
0.94%
3.49%
 168,137,036 
4
2021-09-03
$483.73 $494.33 $476.10 $488.03 0.71%
-1.02%
 0.00975209$2,048,486,614 
$82,055,702,458 
0.75%
3.42%
 168,137,036 
4
2021-09-02
$490.08 $503.93 $481.28 $484.37 -1.13%
0.67%
 0.00981881$2,332,148,934 
$81,440,760,853 
0.95%
3.47%
 168,137,036 
4
2021-09-01
$460.50 $489.55 $455.85 $489.52 5.23%
-2.67%
 0.0100489$2,296,505,239 
$82,306,539,902 
0.92%
3.55%
 168,137,036 
4
2021-08-31
$457.78 $477.28 $452.49 $465.69 1.02%
-1.41%
 0.00985832$2,389,327,661 
$78,299,653,032 
0.96%
3.54%
 168,137,036 
4
2021-08-30
$479.53 $480.82 $460.03 $460.03 -4.35%
-7.95%
 0.0097726$1,997,696,438 
$77,347,617,263 
0.94%
3.58%
 168,137,036 
4
2021-08-29
$485.82 $494.89 $478.09 $481.07 -0.97%
7.14%
 0.00982825$1,765,124,693 
$80,884,985,521 
0.99%
3.66%
 168,137,036 
4
2021-08-28
$496.13 $496.13 $483.74 $485.80 -1.47%
8.02%
 0.00993797$1,678,236,070 
$81,681,077,937 
0.93%
3.69%
 168,137,036 
4
2021-08-27
$478.92 $495.01 $468.68 $493.05 2.16%
8.47%
 0.0100557$2,562,410,412 
$82,899,065,819 
1.17%
3.74%
 168,137,036