CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: $27,634,398,325,268,300 ||| 24h vol: $63,855,359,827 ||| crypto assets: 1134

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
9 Binance Coin (BNB)$16.736.47433%
8.45797%
 0.00180755$192,442,457 
$2,602,730,439 
0.30%
0.00%
 155,536,713 
179,883,949 
$141.25
$163.37
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 23.99
BNB/BGN - 28.94 лв.
BNB/BRL - R$ 88.61
BNB/CAD - C$ 22.73
BNB/CHF - Fr. 15.77
BNB/CNY - CN¥ 117.34
BNB/CZK - 395.86
BNB/DKK - kr. 110.51
BNB/EUR - 14.83
BNB/GBP - £ 13.30
BNB/HKD - HK$ 129.69
BNB/HRK - kn 111.96
BNB/HUF - Ft 5,242.61
BNB/IDR - Rp 240,732
BNB/ILS - 57.82
BNB/INR - 1,251.58
BNB/JPY - ¥ 1,800.33
BNB/KRW - 19,981.11
BNB/MXN - Mex$ 377.28
BNB/MYR - RM 71.53
BNB/NOK - kr 157.82
BNB/NZD - NZ$ 25.46
BNB/PHP - 828.24
BNB/PLN - 66.29
BNB/RON - lei 71.79
BNB/RUB - 1,192.83
BNB/SEK - kr 154.59
BNB/SGD - S$ 23.32
BNB/THB - ฿ 521.76
BNB/TRY - 114.82
BNB/USD - $ 16.73
BNB/ZAR - R 285.68
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
9
2020-07-07
$16.34 $16.73 $16.04 $16.73 6.47433%
8.45797%
 0.00180755$192,442,457 
$2,602,730,439 
0.30%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-07-06
$15.47 $16.19 $15.47 $16.19 4.79201%
4.51076%
 0.00174471$167,146,038 
$2,517,519,992 
0.23%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-07-05
$15.61 $15.61 $15.33 $15.51 -0.00957547%
0.537618%
 0.00170761$142,800,926 
$2,412,656,468 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-07-04
$15.27 $15.60 $15.27 $15.54 1.35157%
1.98889%
 0.00170569$141,408,013 
$2,416,418,175 
0.30%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-07-03
$15.54 $15.54 $15.32 $15.34 -1.1027%
-2.70371%
 0.00168966$138,285,887 
$2,385,354,476 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-07-02
$15.87 $15.94 $15.33 $15.40 -2.66185%
-3.47566%
 0.00168573$156,204,425 
$2,395,549,792 
0.27%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-07-01
$15.41 $15.85 $15.40 $15.85 2.6776%
-1.07979%
 0.00171655$160,972,630 
$2,465,582,644 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-30
$15.52 $15.52 $15.39 $15.39 -0.906489%
-6.44538%
 0.00168671$151,699,697 
$2,393,489,878 
0.28%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-29
$15.41 $15.54 $15.28 $15.54 0.98419%
-5.03504%
 0.0016897$170,419,770 
$2,416,928,511 
0.30%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-28
$15.19 $15.42 $15.07 $15.42 1.76471%
-4.06065%
 0.00168782$153,303,075 
$2,397,976,707 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-27
$15.75 $15.83 $15.14 $15.24 -3.28797%
-4.78828%
 0.00168819$149,921,695 
$2,370,921,650 
0.26%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-26
$15.92 $15.96 $15.66 $15.80 -1.06102%
-1.0562%
 0.00171866$141,469,862 
$2,458,229,814 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-25
$15.97 $16.02 $15.78 $16.00 -0.59285%
-1.07179%
 0.00171873$146,591,466 
$2,488,451,277 
0.24%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-24
$16.46 $16.62 $16.09 $16.17 -1.51907%
-1.2289%
 0.00173578$165,123,407 
$2,514,490,906 
0.24%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-23
$16.42 $16.45 $16.34 $16.40 -0.0837988%
0.00838793%
 0.00170337$169,569,198 
$2,550,073,529 
0.28%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-22
$16.09 $16.41 $16.09 $16.41 2.50261%
-0.0935096%
 0.00170122$179,140,364 
$2,552,675,578 
0.25%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-21
$16.04 $16.18 $16.02 $16.02 -0.173808%
-3.42297%
 0.0017193$159,001,850 
$2,491,465,929 
0.30%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-20
$15.91 $15.98 $15.82 $15.96 -0.125635%
-4.90626%
 0.0017142$160,123,936 
$2,482,926,052 
0.27%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-19
$16.21 $16.21 $15.98 $15.99 -0.763518%
-3.71654%
 0.00171779$158,618,273 
$2,486,294,920 
0.24%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-18
$16.41 $16.47 $16.10 $16.10 -1.40392%
-2.19766%
 0.00171602$178,005,916 
$2,504,654,057 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-17
$16.42 $16.56 $16.23 $16.43 0.0327071%
-5.78226%
 0.0017369$193,823,728 
$2,554,777,892 
0.28%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-16
$16.30 $16.50 $16.30 $16.43 -0.0848477%
-5.5274%
 0.00172401$192,729,674 
$2,556,142,286 
0.27%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-15
$16.28 $16.48 $16.28 $16.40 -1.39447%
-5.39825%
 0.00173918$203,844,279 
$2,550,815,311 
0.23%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-14
$16.84 $16.84 $16.68 $16.68 -0.273585%
-3.26228%
 0.00176979$228,760,061 
$2,593,950,837 
0.38%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-11
$17.51 $17.51 $16.36 $16.37 -5.99648%
-6.65712%
 0.00175316$219,485,854 
$2,546,698,006 
0.21%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-10
$17.43 $17.44 $17.28 $17.42 0.007892%
-0.667753%
 0.00176398$214,798,839 
$2,708,802,766 
0.27%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-09
$17.31 $17.42 $17.26 $17.42 0.41588%
1.36628%
 0.00177812$205,421,967 
$2,709,477,460 
0.26%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-08
$17.54 $17.54 $17.31 $17.31 -0.574734%
-2.04233%
 0.00178322$197,806,751 
$2,692,216,658 
0.28%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-07
$17.62 $17.62 $17.13 $17.37 -1.13949%
0.436574%
 0.0017843$230,054,301 
$2,701,775,711 
0.28%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-06
$17.61 $17.77 $17.55 $17.55 -0.832726%
-0.412122%
 0.00181894$250,046,904 
$2,729,967,492 
0.35%
0.00%
 155,536,713