CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: $65,684,999,689,726 ||| 24h vol: $173,796,375,937 ||| crypto assets: 1008

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
9 Binance Coin (BNB)$23.304.1%
-5.82%
 0.00239708$409,189,312 
$3,623,466,142 
0.24%
0.01%
 155,536,713 
187,536,713 
$198.83
$239.74
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 34.88
BNB/BGN - 42.09 лв.
BNB/BRL - R$ 100.83
BNB/CAD - C$ 30.89
BNB/CHF - Fr. 22.85
BNB/CNY - CN¥ 163.19
BNB/CZK - 535.24
BNB/DKK - kr. 160.70
BNB/EUR - 21.51
BNB/GBP - £ 17.93
BNB/HKD - HK$ 180.98
BNB/HRK - kn 160.14
BNB/HUF - Ft 7,219.42
BNB/IDR - Rp 319,244
BNB/ILS - 79.77
BNB/INR - 1,665.94
BNB/JPY - ¥ 2,556.42
BNB/KRW - 27,743.57
BNB/MXN - Mex$ 433.73
BNB/MYR - RM 96.77
BNB/NOK - kr 216.95
BNB/NZD - NZ$ 36.40
BNB/PHP - 1,180.13
BNB/PLN - 91.87
BNB/RON - lei 102.81
BNB/RUB - 1,486.55
BNB/SEK - kr 226.77
BNB/SGD - S$ 32.43
BNB/THB - ฿ 727.01
BNB/TRY - 141.38
BNB/USD - $ 23.30
BNB/ZAR - R 351.15
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
9
2020-02-18
$23.55 $24.02 $22.97 $23.30 4.1%
-5.82%
 0.00239708$409,189,312 
$3,623,466,142 
0.24%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-17
$23.48 $23.54 $21.78 $23.44 0.92%
-6.25%
 0.0024233$416,151,914 
$3,645,063,832 
0.23%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-16
$24.15 $25.20 $22.18 $23.57 -2.73%
-1.57%
 0.00236953$473,513,419 
$3,666,050,532 
0.27%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-15
$26.31 $26.42 $23.86 $23.97 -8.65%
8.44%
 0.00242713$451,614,379 
$3,728,933,685 
0.27%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-14
$25.43 $26.45 $25.16 $26.22 3.02%
20.63%
 0.00254634$468,459,140 
$4,077,617,597 
0.29%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-13
$26.48 $27.07 $24.82 $25.43 -4.86%
23.21%
 0.00248868$464,155,731 
$3,954,514,889 
0.25%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-12
$25.67 $26.88 $25.43 $26.37 3.05%
37.04%
 0.00255193$491,192,797 
$4,101,674,870 
0.30%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-11
$25.26 $25.70 $24.23 $25.70 2.47%
39.95%
 0.00251801$566,392,638 
$3,997,716,592 
0.41%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-10
$24.30 $25.72 $23.55 $25.26 4.93%
37.07%
 0.00255816$735,495,082 
$3,928,268,127 
0.51%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-09
$21.79 $24.22 $21.75 $24.22 10.69%
30.39%
 0.00239099$516,784,886 
$3,767,368,088 
0.39%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-08
$22.06 $22.15 $21.00 $21.78 -0.37%
20.17%
 0.00220592$375,554,302 
$3,388,198,756 
0.29%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-07
$20.61 $22.37 $20.50 $22.07 7.38%
20.76%
 0.00225297$485,060,524 
$3,432,538,883 
0.38%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-06
$19.22 $20.76 $19.08 $20.58 7.03%
11.16%
 0.00211244$396,024,715 
$3,200,522,842 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-02-05
$18.18 $19.38 $17.99 $19.27 5.72%
7.32%
 0.00199842$300,131,552 
$2,996,571,006 
0.23%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-02-04
$18.46 $18.59 $17.91 $18.16 -1.78%
1.32%
 0.00197592$214,385,771 
$2,824,106,565 
0.20%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-02-03
$18.46 $18.78 $18.23 $18.46 -0.29%
4%
 0.00198361$226,870,695 
$2,870,644,228 
0.20%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-02-02
$18.21 $18.76 $17.90 $18.47 1.59%
5.69%
 0.00197067$257,089,472 
$2,872,861,681 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-02-01
$18.21 $18.57 $18.07 $18.22 -0.22%
7.24%
 0.0019378$237,718,229 
$2,833,309,488 
0.24%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-01-31
$18.58 $18.83 $17.87 $18.17 -2.29%
6.99%
 0.00193925$245,076,626 
$2,825,438,484 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-01-30
$17.88 $18.70 $17.73 $18.56 3.56%
10.03%
 0.00195336$264,912,759 
$2,886,430,429 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-01-29
$18.09 $18.43 $17.94 $17.97 0.25%
2.07%
 0.00192138$222,903,464 
$2,794,681,664 
0.19%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-01-28
$17.69 $18.03 $17.54 $18.03 1.68%
-0.17%
 0.00192509$254,368,484 
$2,804,225,444 
0.21%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-01-27
$17.44 $17.88 $17.28 $17.68 1.19%
1.5%
 0.00198255$227,080,667 
$2,750,326,824 
0.21%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-01-26
$16.98 $17.49 $16.88 $17.44 2.75%
1.4%
 0.00202812$248,672,016 
$2,712,747,222 
0.30%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-01-25
$17.05 $17.09 $16.61 $16.99 -0.06%
-5.56%
 0.00203014$207,732,242 
$2,642,314,495 
0.28%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-01-24
$17.03 $17.38 $16.50 $17.05 0.01%
-5.3%
 0.00201751$213,546,741 
$2,652,006,961 
0.23%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-01-23
$17.81 $17.82 $16.79 $17.00 -4.1%
-2.11%
 0.00202641$220,395,905 
$2,643,536,847 
0.24%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-01-22
$18.13 $18.35 $17.63 $17.80 -1.68%
3.27%
 0.0020518$238,208,262 
$2,768,593,688 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-01-21
$17.33 $18.14 $17.21 $18.12 4.38%
8.79%
 0.00207064$296,094,521 
$2,819,065,453 
0.34%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-01-20
$17.34 $17.55 $16.87 $17.35 0.42%
13.47%
 0.00200536$244,265,196 
$2,698,863,853 
0.25%
0.00%
 155,536,713