CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: $358,606,505,092 ||| 24h vol: $93,478,166,201 ||| crypto assets: 973

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
6 Binance Coin (BNB)$26.872.92815%
13.3193%
 0.00246725$334,841,076 
$3,880,882,987 
0.36%
1.08%
 144,406,560 
176,406,561 
$209.75
$256.23
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 38.08
BNB/BGN - 45.10 лв.
BNB/BRL - R$ 150.57
BNB/CAD - C$ 35.96
BNB/CHF - Fr. 24.89
BNB/CNY - CN¥ 183.08
BNB/CZK - 626.79
BNB/DKK - kr. 171.67
BNB/EUR - 23.06
BNB/GBP - £ 20.92
BNB/HKD - HK$ 208.28
BNB/HRK - kn 174.13
BNB/HUF - Ft 8,430.73
BNB/IDR - Rp 400,331
BNB/ILS - 93.03
BNB/INR - 1,984.08
BNB/JPY - ¥ 2,838.56
BNB/KRW - 31,405.77
BNB/MXN - Mex$ 604.43
BNB/MYR - RM 112.11
BNB/NOK - kr 255.13
BNB/NZD - NZ$ 41.05
BNB/PHP - 1,303.69
BNB/PLN - 105.64
BNB/RON - lei 112.37
BNB/RUB - 2,124.68
BNB/SEK - kr 243.77
BNB/SGD - S$ 36.90
BNB/THB - ฿ 851.09
BNB/TRY - 209.52
BNB/USD - $ 26.87
BNB/ZAR - R 459.87
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
6
2020-09-28
$26.36 $26.89 $26.29 $26.87 2.92815%
13.3193%
 0.00246725$334,841,076 
$3,880,882,987 
0.36%
1.08%
 144,406,560 
6
2020-09-27
$26.24 $26.73 $26.03 $26.07 -0.81261%
-0.197594%
 0.00242367$310,777,589 
$3,764,399,400 
0.40%
1.07%
 144,406,560 
6
2020-09-26
$24.58 $26.39 $24.58 $26.39 6.308%
-2.903%
 0.00245308$333,651,812 
$3,810,847,828 
0.42%
1.08%
 144,406,560 
8
2020-09-25
$24.63 $24.75 $24.08 $24.65 0.673056%
-9.22604%
 0.00230129$312,832,650 
$3,559,736,949 
0.34%
1.01%
 144,406,560 
7
2020-09-24
$23.07 $24.30 $23.07 $24.17 4.8441%
-10.2738%
 0.00226787$324,548,857 
$3,490,407,882 
0.35%
1.01%
 144,406,560 
7
2020-09-23
$24.35 $24.35 $23.48 $23.80 -1.26824%
-14.6224%
 0.00227032$285,520,279 
$3,437,385,735 
0.34%
1.01%
 144,406,560 
7
2020-09-22
$23.27 $24.21 $23.13 $24.02 1.33365%
-11.9963%
 0.00228249$345,158,533 
$3,469,118,434 
0.35%
1.01%
 144,406,560 
7
2020-09-21
$26.39 $26.65 $22.98 $24.19 -5.97955%
-21.433%
 0.00229658$477,045,684 
$3,493,208,415 
0.37%
1.02%
 144,406,560 
7
2020-09-20
$27.25 $27.26 $25.38 $25.38 -6.80477%
-16.1297%
 0.00232929$315,687,797 
$3,665,135,647 
0.32%
1.02%
 144,406,560 
7
2020-09-19
$27.25 $27.64 $26.87 $27.37 1.42434%
-3.56325%
 0.00247392$336,424,828 
$3,952,592,597 
0.35%
1.08%
 144,406,560 
7
2020-09-18
$26.99 $28.68 $26.99 $27.08 1.23639%
6.72295%
 0.0024765$491,068,832 
$3,910,078,095 
0.40%
1.08%
 144,406,560 
7
2020-09-17
$27.93 $28.56 $26.27 $26.60 -4.8948%
9.62263%
 0.00243228$499,126,404 
$3,840,899,372 
0.36%
1.06%
 144,406,560 
7
2020-09-16
$26.25 $28.02 $26.25 $27.86 1.24781%
14.5517%
 0.00252774$677,852,718 
$4,022,836,694 
0.53%
1.12%
 144,406,560 
7
2020-09-15
$30.40 $30.40 $27.32 $27.32 -11.1174%
19.3288%
 0.00252617$891,286,462 
$3,944,823,515 
0.69%
1.11%
 144,406,560 
6
2020-09-14
$29.71 $32.73 $29.56 $30.75 -0.404843%
39.0643%
 0.00288071$966,645,267 
$4,440,678,050 
0.71%
1.24%
 144,406,560 
5
2020-09-13
$28.51 $31.72 $28.51 $31.28 10.7446%
36.5548%
 0.00301191$1,136,987,396 
$4,517,652,136 
0.61%
1.29%
 144,406,560 
8
2020-09-12
$26.16 $28.49 $26.16 $28.49 12.5757%
49.6276%
 0.00271726$726,573,273 
$4,114,528,851 
0.46%
1.16%
 144,406,560 
8
2020-09-11
$24.54 $25.60 $23.29 $25.60 4.60642%
20.878%
 0.00246146$402,661,874 
$3,696,512,498 
0.22%
1.05%
 144,406,560 
8
2020-09-10
$24.86 $25.28 $24.27 $24.70 1.91637%
14.1339%
 0.00239402$461,730,310 
$3,566,959,171 
0.24%
1.03%
 144,406,560 
8
2020-09-09
$23.19 $24.45 $22.94 $24.45 7.3881%
-1.32788%
 0.00237424$459,778,196 
$3,530,973,069 
0.44%
1.03%
 144,406,560 
8
2020-09-08
$22.39 $23.17 $21.50 $22.72 3.49717%
-7.9785%
 0.00226308$529,937,258 
$3,281,452,596 
0.40%
0.99%
 144,406,560 
9
2020-09-07
$23.19 $23.19 $20.62 $21.82 -5.38512%
-6.13217%
 0.00214346$548,098,944 
$3,150,426,988 
0.37%
0.00%
 144,406,560 
8
2020-09-06
$19.38 $23.33 $18.90 $23.33 23.8423%
-1.48093%
 0.00225557$746,130,891 
$3,368,770,655 
0.45%
0.00%
 144,406,560 
12
2020-09-05
$21.38 $21.38 $18.29 $18.91 -11.6419%
-18.6023%
 0.00187052$380,907,914 
$2,731,104,072 
0.21%
0.00%
 144,406,560 
10
2020-09-04
$20.60 $21.57 $20.21 $21.21 -1.75512%
-7.75609%
 0.00201479$531,000,472 
$3,062,468,256 
0.35%
0.00%
 144,406,560 
10
2020-09-03
$25.24 $25.24 $22.15 $22.15 -9.79929%
-2.41006%
 0.00206175$571,516,990 
$3,199,167,463 
0.42%
0.00%
 144,406,560 
9
2020-09-02
$25.41 $25.41 $24.09 $24.57 -1.8586%
9.97007%
 0.00215872$586,436,004 
$3,547,494,259 
0.42%
0.00%
 144,406,560 
9
2020-09-01
$23.20 $25.06 $23.20 $25.06 8.05835%
16.249%
 0.00209076$442,954,481 
$3,618,930,982 
0.35%
0.00%
 144,406,560 
10
2020-08-31
$23.64 $23.74 $23.20 $23.23 -1.91222%
3.49341%
 0.00198822$216,649,422 
$3,354,214,458 
0.22%
0.00%
 144,406,560 
10
2020-08-30
$23.01 $23.74 $23.01 $23.58 1.42498%
7.58531%
 0.00202774$236,298,051 
$3,405,089,529 
0.26%
0.00%
 144,406,560