CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: $611,284,034,918 ||| 24h vol: $148,007,959,350 ||| crypto assets: 1024

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
10 Binance Coin (BNB)$29.53-3.7197%
5.90335%
 0.00155281$347,751,519 
$4,263,819,461 
0.23%
0.70%
 144,406,561 
176,406,561 
$229.71
$280.61
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 39.80
BNB/BGN - 47.40 лв.
BNB/BRL - R$ 152.60
BNB/CAD - C$ 37.97
BNB/CHF - Fr. 26.28
BNB/CNY - CN¥ 192.86
BNB/CZK - 644.15
BNB/DKK - kr. 180.78
BNB/EUR - 24.29
BNB/GBP - £ 21.93
BNB/HKD - HK$ 228.85
BNB/HRK - kn 183.19
BNB/HUF - Ft 8,708.84
BNB/IDR - Rp 418,207
BNB/ILS - 96.45
BNB/INR - 2,177.36
BNB/JPY - ¥ 3,069.93
BNB/KRW - 32,082.02
BNB/MXN - Mex$ 585.95
BNB/MYR - RM 119.87
BNB/NOK - kr 259.01
BNB/NZD - NZ$ 41.91
BNB/PHP - 1,418.90
BNB/PLN - 108.69
BNB/RON - lei 118.36
BNB/RUB - 2,188.47
BNB/SEK - kr 249.12
BNB/SGD - S$ 39.36
BNB/THB - ฿ 890.51
BNB/TRY - 229.67
BNB/USD - $ 29.53
BNB/ZAR - R 448.38
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
10
2020-12-04
$30.72 $31.12 $29.32 $29.53 -3.7197%
5.90335%
 0.00155281$347,751,519 
$4,263,819,461 
0.23%
0.70%
 144,406,561 
10
2020-12-03
$30.30 $30.77 $29.98 $30.69 1.43749%
9.2948%
 0.00157943$325,134,739 
$4,432,439,678 
0.23%
0.70%
 144,406,561 
10
2020-12-02
$29.90 $30.90 $29.83 $30.33 0.270421%
-4.0102%
 0.00158005$371,258,047 
$4,379,923,706 
0.22%
0.68%
 144,406,561 
10
2020-12-01
$31.40 $31.86 $29.58 $30.18 -3.74459%
-10.3967%
 0.00159985$472,045,602 
$4,358,566,323 
0.20%
0.67%
 144,406,561 
10
2020-11-30
$30.12 $31.53 $29.84 $31.39 4.11068%
2.68912%
 0.0015935$386,096,653 
$4,532,365,008 
0.19%
0.75%
 144,406,561 
10
2020-11-29
$29.14 $30.42 $28.96 $30.12 3.00805%
-1.2132%
 0.00165983$347,311,339 
$4,349,526,684 
0.24%
0.77%
 144,406,561 
11
2020-11-28
$28.48 $29.59 $27.99 $29.13 3.02604%
-3.70352%
 0.00164426$338,683,325 
$4,206,163,212 
0.22%
0.76%
 144,406,561 
11
2020-11-27
$28.21 $28.71 $27.32 $28.48 1.46443%
-1.27258%
 0.00166569$362,305,936 
$4,112,831,637 
0.20%
0.77%
 144,406,561 
10
2020-11-26
$31.36 $31.73 $26.58 $28.18 -10.97%
0.515445%
 0.00164766$659,287,977 
$4,068,817,886 
0.23%
0.77%
 144,406,561 
10
2020-11-25
$33.78 $35.28 $30.81 $31.56 -6.2688%
12.9458%
 0.00167921$601,315,996 
$4,557,736,853 
0.27%
0.78%
 144,406,561 
10
2020-11-24
$30.97 $35.05 $30.86 $33.87 10.8%
19.094%
 0.00177472$843,009,659 
$4,890,429,378 
0.31%
0.82%
 144,406,561 
10
2020-11-23
$29.93 $30.97 $29.89 $30.88 1.29161%
10.0295%
 0.00168389$432,978,004 
$4,459,811,944 
0.20%
0.77%
 144,406,561 
10
2020-11-22
$30.39 $31.07 $29.26 $30.06 -0.606213%
9.60461%
 0.00163312$426,697,905 
$4,341,451,286 
0.20%
0.78%
 144,406,561 
9
2020-11-21
$28.89 $30.67 $28.35 $30.46 5.58593%
9.63076%
 0.00163039$418,365,171 
$4,398,546,566 
0.21%
0.78%
 144,406,561 
9
2020-11-20
$28.10 $29.26 $28.10 $28.87 3.00215%
2.82258%
 0.00155041$321,996,844 
$4,169,429,078 
0.22%
0.77%
 144,406,561 
9
2020-11-19
$28.07 $28.32 $27.66 $28.06 0.4047%
1.69415%
 0.00157652$282,056,062 
$4,051,542,008 
0.21%
0.78%
 144,406,561 
9
2020-11-18
$28.53 $28.74 $27.57 $28.06 -1.3155%
0.0819112%
 0.00157474$329,548,812 
$4,052,280,698 
0.19%
0.78%
 144,406,561 
9
2020-11-17
$27.97 $28.73 $27.96 $28.48 1.36337%
0.617777%
 0.00161355$320,009,565 
$4,112,618,495 
0.22%
0.79%
 144,406,561 
8
2020-11-16
$27.62 $28.18 $27.51 $28.02 2.15171%
0.524963%
 0.00167748$275,008,533 
$4,046,239,480 
0.00%
0.81%
 144,406,561 
8
2020-11-15
$27.93 $28.14 $27.11 $27.59 -0.97398%
-2.15316%
 0.00172737$255,722,721 
$3,983,977,702 
0.28%
0.83%
 144,406,561 
8
2020-11-14
$28.18 $28.18 $27.41 $27.95 -0.455308%
0.199617%
 0.00173972$253,151,571 
$4,036,576,963 
0.25%
0.83%
 144,406,561 
8
2020-11-13
$27.61 $28.43 $27.56 $28.19 2.17977%
-3.05642%
 0.00172686$292,755,652 
$4,070,883,120 
0.25%
0.83%
 144,406,561 
7
2020-11-12
$27.96 $28.16 $27.36 $27.54 -1.79499%
-0.3851%
 0.00169104$265,543,406 
$3,976,489,911 
0.23%
0.82%
 144,406,561 
7
2020-11-11
$28.20 $28.57 $27.87 $27.91 -1.40256%
4.16792%
 0.00177727$280,855,137 
$4,030,048,173 
0.25%
0.85%
 144,406,561 
7
2020-11-10
$27.91 $28.46 $27.76 $28.19 1.13997%
4.70681%
 0.00184314$308,927,303 
$4,070,989,965 
0.31%
0.88%
 144,406,561 
7
2020-11-09
$28.31 $28.87 $27.41 $27.93 -0.930077%
-0.0773329%
 0.00182436$336,137,547 
$4,033,736,877 
0.28%
0.88%
 144,406,561 
7
2020-11-08
$27.74 $28.67 $27.53 $28.36 1.65988%
0.305511%
 0.00182941$320,178,897 
$4,095,404,358 
0.32%
0.88%
 144,406,561 
7
2020-11-07
$29.02 $29.84 $26.99 $27.70 -4.74331%
-2.93915%
 0.00186586$363,616,913 
$4,000,046,273 
0.25%
0.89%
 144,406,561 
7
2020-11-06
$27.68 $29.42 $27.68 $28.92 4.63651%
1.54243%
 0.00186036$341,662,889 
$4,176,943,895 
0.24%
0.89%
 144,406,561 
7
2020-11-05
$26.93 $27.90 $26.72 $27.68 3.32376%
-6.47796%
 0.00178191$298,852,333 
$3,997,390,450 
0.23%
0.88%
 144,406,561