CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: $240,201,752,133 ||| 24h vol: $61,742,962,490 ||| crypto assets: 996

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
8 Binance Coin (BNB)$20.400.68%
0.14%
 0.00237455$207,618,086 
$3,173,692,491 
0.34%
1.32%
 155,536,713 
187,536,713 
$175.80
$211.97
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 29.92
BNB/BGN - 36.11 лв.
BNB/BRL - R$ 85.64
BNB/CAD - C$ 26.98
BNB/CHF - Fr. 20.19
BNB/CNY - CN¥ 143.01
BNB/CZK - 472.49
BNB/DKK - kr. 137.96
BNB/EUR - 18.46
BNB/GBP - £ 15.81
BNB/HKD - HK$ 159.71
BNB/HRK - kn 137.32
BNB/HUF - Ft 6,177.53
BNB/IDR - Rp 287,167
BNB/ILS - 70.85
BNB/INR - 1,462.98
BNB/JPY - ¥ 2,219.41
BNB/KRW - 23,743.64
BNB/MXN - Mex$ 391.42
BNB/MYR - RM 84.74
BNB/NOK - kr 185.51
BNB/NZD - NZ$ 31.87
BNB/PHP - 1,032.29
BNB/PLN - 78.92
BNB/RON - lei 88.08
BNB/RUB - 1,300.77
BNB/SEK - kr 196.96
BNB/SGD - S$ 27.76
BNB/THB - ฿ 617.69
BNB/TRY - 117.22
BNB/USD - $ 20.40
BNB/ZAR - R 300.14
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
8
2019-11-17
$20.28 $20.48 $20.05 $20.40 0.68%
0.14%
 0.00237455$207,618,086 
$3,173,692,491 
0.34%
1.32%
 155,536,713 
8
2019-11-16
$20.32 $20.62 $20.11 $20.26 -0.32%
2.22%
 0.00237158$210,909,069 
$3,151,154,519 
0.37%
1.32%
 155,536,713 
7
2019-11-15
$21.26 $21.26 $20.18 $20.30 -4.2%
3.1%
 0.00239426$225,653,468 
$3,157,677,319 
0.30%
1.33%
 155,536,713 
7
2019-11-14
$21.25 $21.47 $20.98 $21.28 0.11%
3.49%
 0.00244508$238,113,829 
$3,310,341,351 
0.36%
1.36%
 155,536,713 
7
2019-11-13
$20.82 $21.55 $20.71 $21.25 2.37%
2.39%
 0.00241135$252,622,533 
$3,305,451,600 
0.41%
1.34%
 155,536,713 
8
2019-11-12
$20.14 $20.86 $20.09 $20.85 3.35%
0.75%
 0.00236569$226,909,397 
$3,242,942,770 
0.32%
1.32%
 155,536,713 
8
2019-11-11
$20.48 $20.64 $19.94 $20.16 -1.69%
-2.73%
 0.00230191$209,672,989 
$3,135,376,025 
0.30%
1.28%
 155,536,713 
8
2019-11-10
$19.73 $20.63 $19.73 $20.49 3.43%
1.12%
 0.00226309$240,833,422 
$3,187,513,679 
0.33%
1.27%
 155,536,713 
8
2019-11-09
$19.72 $19.98 $19.60 $19.74 0.22%
-2.76%
 0.00224153$176,163,340 
$3,070,695,784 
0.29%
1.26%
 155,536,713 
8
2019-11-08
$20.65 $20.69 $19.47 $19.78 -4.08%
-1.56%
 0.00224214$185,012,774 
$3,076,147,977 
0.22%
1.26%
 155,536,713 
8
2019-11-07
$20.82 $20.96 $20.30 $20.62 -0.88%
3.14%
 0.00222523$223,013,853 
$3,206,930,167 
0.28%
1.26%
 155,536,713 
8
2019-11-06
$20.72 $20.91 $20.28 $20.88 0.84%
4.54%
 0.00223119$241,753,150 
$3,247,313,637 
0.29%
1.26%
 155,536,713 
8
2019-11-05
$20.74 $20.89 $20.45 $20.73 0.05%
1.97%
 0.00221759$262,934,189 
$3,224,830,002 
0.29%
1.25%
 155,536,713 
8
2019-11-04
$20.20 $20.88 $20.20 $20.74 2.61%
3.04%
 0.00220231$297,394,265 
$3,225,163,524 
0.34%
1.26%
 155,536,713 
7
2019-11-03
$20.27 $20.43 $19.89 $20.17 -0.48%
2.48%
 0.00218498$256,016,445 
$3,137,857,273 
0.36%
1.25%
 155,536,713 
7
2019-11-02
$20.02 $20.37 $19.92 $20.27 0.78%
9.06%
 0.00217256$272,907,739 
$3,152,433,750 
0.39%
1.24%
 155,536,713 
8
2019-11-01
$19.99 $20.05 $19.78 $20.02 0.14%
5.57%
 0.00216422$197,796,661 
$3,113,763,583 
0.25%
1.24%
 155,536,713 
7
2019-10-31
$20.10 $20.34 $19.55 $19.99 -0.34%
17.86%
 0.00217376$250,548,223 
$3,109,540,463 
0.29%
1.24%
 155,536,713 
7
2019-10-30
$20.48 $20.57 $19.23 $20.08 -1.88%
20.09%
 0.00218044$249,601,795 
$3,123,166,854 
0.27%
1.24%
 155,536,713 
8
2019-10-29
$19.78 $20.92 $19.72 $20.48 2.38%
12.39%
 0.00217124$320,593,863 
$3,185,524,410 
0.33%
1.24%
 155,536,713 
8
2019-10-28
$19.36 $20.90 $19.32 $19.80 2.21%
8.26%
 0.00213383$335,727,177 
$3,080,259,141 
0.32%
1.22%
 155,536,713 
8
2019-10-27
$18.89 $19.55 $18.57 $19.33 3.25%
5.56%
 0.00201619$293,140,278 
$3,006,891,851 
0.27%
1.17%
 155,536,713 
8
2019-10-26
$18.61 $19.72 $18.19 $18.92 1.08%
3.96%
 0.00204534$292,179,561 
$2,942,520,918 
0.21%
1.18%
 155,536,713 
8
2019-10-25
$16.79 $18.91 $16.51 $18.56 9.29%
2.02%
 0.00214505$344,373,238 
$2,886,235,202 
0.35%
1.21%
 155,536,713 
7
2019-10-24
$16.71 $17.13 $16.51 $17.12 2.54%
-7.66%
 0.00228149$201,949,955 
$2,662,344,422 
0.33%
1.26%
 155,536,713 
7
2019-10-23
$18.20 $18.23 $16.46 $16.70 -8.49%
-6.18%
 0.00223122$202,107,151 
$2,597,831,376 
0.26%
1.24%
 155,536,713 
7
2019-10-22
$18.30 $18.79 $18.19 $18.23 -0.07%
-1.11%
 0.00225885$235,567,659 
$2,835,896,436 
0.40%
1.26%
 155,536,713 
7
2019-10-21
$18.45 $18.46 $18.06 $18.31 -0.39%
-0.46%
 0.00222331$187,663,466 
$2,847,207,085 
0.33%
1.25%
 155,536,713 
7
2019-10-20
$18.29 $18.55 $17.94 $18.41 1.12%
0.46%
 0.00224045$226,192,020 
$2,863,181,808 
0.41%
1.26%
 155,536,713 
7
2019-10-19
$18.24 $18.50 $17.97 $18.18 -0.25%
3.98%
 0.00227626$209,430,564 
$2,827,783,253 
0.42%
1.27%
 155,536,713