CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: $65,568,516,256,194 ||| 24h vol: $94,471,521,549 ||| crypto assets: 998

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
9 Binance Coin (BNB)$11.48-5.62582%
0.857483%
 0.00193456$217,510,192 
$1,785,622,695 
0.23%
0.00%
 155,536,713 
187,536,713 
$97.61
$117.69
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 18.66
BNB/BGN - 20.18 лв.
BNB/BRL - R$ 58.64
BNB/CAD - C$ 16.11
BNB/CHF - Fr. 10.93
BNB/CNY - CN¥ 81.47
BNB/CZK - 282.10
BNB/DKK - kr. 76.97
BNB/EUR - 10.32
BNB/GBP - £ 9.22
BNB/HKD - HK$ 89.00
BNB/HRK - kn 78.54
BNB/HUF - Ft 3,683.69
BNB/IDR - Rp 183,799
BNB/ILS - 40.92
BNB/INR - 866.45
BNB/JPY - ¥ 1,237.77
BNB/KRW - 13,922.63
BNB/MXN - Mex$ 270.79
BNB/MYR - RM 49.68
BNB/NOK - kr 119.54
BNB/NZD - NZ$ 19.03
BNB/PHP - 587.95
BNB/PLN - 46.82
BNB/RON - lei 49.84
BNB/RUB - 903.32
BNB/SEK - kr 113.82
BNB/SGD - S$ 16.39
BNB/THB - ฿ 373.74
BNB/TRY - 74.22
BNB/USD - $ 11.48
BNB/ZAR - R 206.95
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
9
2020-03-29
$12.19 $12.19 $11.48 $11.48 -5.62582%
0.857483%
 0.00193456$217,510,192 
$1,785,622,695 
0.23%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-28
$12.52 $12.52 $11.87 $12.20 -5.37151%
1.17857%
 0.00195588$258,656,000 
$1,896,870,807 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-27
$13.15 $13.15 $12.77 $12.89 0.551392%
8.19113%
 0.00193108$280,007,147 
$2,004,824,395 
0.25%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-26
$12.32 $12.86 $12.26 $12.86 4.67504%
6.69697%
 0.00191804$283,797,119 
$2,000,887,508 
0.26%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-25
$12.38 $12.58 $12.19 $12.20 -1.28272%
20.1718%
 0.00185063$296,088,557 
$1,898,274,383 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-24
$12.24 $12.44 $11.97 $12.39 2.79906%
22.433%
 0.00183332$334,175,178 
$1,926,509,070 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-23
$11.21 $12.01 $11.00 $12.00 5.81869%
25.6847%
 0.00187719$353,071,882 
$1,866,683,167 
0.24%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-22
$12.05 $12.30 $11.30 $11.36 -5.77271%
9.27231%
 0.00191866$316,033,032 
$1,767,196,728 
0.25%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-21
$11.84 $12.21 $11.58 $12.03 1.91477%
15.7651%
 0.001947$382,197,170 
$1,870,956,652 
0.27%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-20
$12.13 $13.59 $11.11 $11.88 -3.41854%
12.4087%
 0.00191891$447,515,622 
$1,848,295,796 
0.24%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-19
$10.12 $12.57 $10.12 $12.57 23.8322%
19.782%
 0.00199858$408,877,858 
$1,954,328,924 
0.25%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-18
$10.10 $10.21 $9.94 $10.10 0.107202%
-37.2736%
 0.00192624$262,633,651 
$1,571,653,329 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-17
$9.54 $10.24 $9.54 $10.04 7.38689%
-40.6413%
 0.00190986$280,900,718 
$1,562,326,650 
0.23%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-16
$10.43 $10.43 $8.81 $9.30 -11.8545%
-43.4896%
 0.00187125$321,583,503 
$1,446,424,201 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-15
$10.13 $10.68 $10.05 $10.45 1.72967%
-40.6344%
 0.00194038$338,939,066 
$1,625,510,900 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-14
$10.86 $11.27 $10.44 $10.51 -1.53667%
-47.6346%
 0.00197197$309,243,663 
$1,634,907,932 
0.25%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-13
$9.52 $11.09 $8.34 $10.89 1.0448%
-48.586%
 0.00193598$712,598,828 
$1,693,570,909 
0.27%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-12
$16.53 $16.53 $11.29 $11.42 -29.7864%
-45.7496%
 0.00198757$482,807,214 
$1,776,385,422 
0.26%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-11
$16.88 $17.08 $15.80 $16.08 -5.54815%
-19.3987%
 0.00205065$287,130,964 
$2,500,746,677 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-10
$16.58 $17.23 $16.57 $17.02 3.57016%
-13.244%
 0.0021433$346,988,218 
$2,646,659,613 
0.25%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-09
$16.98 $17.39 $15.90 $16.37 -8.67259%
-17.4505%
 0.00208574$435,314,740 
$2,545,772,236 
0.25%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-08
$19.96 $19.96 $17.86 $17.86 -11.1547%
-5.71821%
 0.00215914$359,393,761 
$2,778,487,031 
0.25%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-07
$21.24 $21.24 $20.08 $20.13 -5.37881%
2.66816%
 0.00225621$340,457,619 
$3,130,186,444 
0.26%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-06
$20.86 $21.70 $20.86 $21.28 1.90756%
12.6434%
 0.00233516$457,354,862 
$3,310,458,062 
0.32%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-03-05
$19.98 $21.46 $19.98 $20.92 5.02036%
7.97487%
 0.00229723$421,569,435 
$3,253,403,966 
0.31%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-04
$19.51 $20.22 $19.51 $19.96 1.49%
8.16%
 0.00228729$361,381,203 
$3,104,213,432 
0.27%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-03
$19.84 $20.32 $19.36 $19.51 -1.75186%
-3.08799%
 0.00222397$368,491,341 
$3,034,980,013 
0.21%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-02
$19.03 $20.02 $18.87 $19.84 4.39%
-8.97%
 0.00224203$427,349,790 
$3,086,175,227 
0.24%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-03-01
$19.46 $20.02 $18.58 $18.90 -3.42%
-17.1%
 0.00221105$380,557,333 
$2,939,283,295 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-02-29
$18.88 $20.18 $18.88 $19.51 2.32%
-11.83%
 0.00226175$579,687,246 
$3,034,459,929 
0.45%
0.00%
 155,536,713