CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: $197,011,825,611 ||| 24h vol: $58,523,076,594 ||| crypto assets: 864

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
8 Binance Coin (BNB)$14.30-1.46%
-8.64%
 0.00201585$189,699,732 
$2,223,969,419 
0.32%
1.13%
 155,536,713 
187,536,713 
$122.84
$148.12
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 20.81
BNB/BGN - 25.13 лв.
BNB/BRL - R$ 58.74
BNB/CAD - C$ 18.79
BNB/CHF - Fr. 14.07
BNB/CNY - CN¥ 99.81
BNB/CZK - 327.58
BNB/DKK - kr. 96.00
BNB/EUR - 12.85
BNB/GBP - £ 10.71
BNB/HKD - HK$ 111.39
BNB/HRK - kn 95.59
BNB/HUF - Ft 4,229.91
BNB/IDR - Rp 200,469
BNB/ILS - 50.03
BNB/INR - 1,014.39
BNB/JPY - ¥ 1,565.06
BNB/KRW - 16,775.23
BNB/MXN - Mex$ 272.62
BNB/MYR - RM 59.22
BNB/NOK - kr 128.95
BNB/NZD - NZ$ 21.68
BNB/PHP - 724.09
BNB/PLN - 54.77
BNB/RON - lei 61.39
BNB/RUB - 896.83
BNB/SEK - kr 134.13
BNB/SGD - S$ 19.39
BNB/THB - ฿ 432.13
BNB/TRY - 83.65
BNB/USD - $ 14.30
BNB/ZAR - R 207.28
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
8
2019-12-16
$14.49 $14.52 $14.24 $14.30 -1.46%
-8.64%
 0.00201585$189,699,732 
$2,223,969,419 
0.32%
1.13%
 155,536,713 
8
2019-12-15
$14.50 $14.56 $14.19 $14.50 0.33%
-7.67%
 0.00202441$166,961,881 
$2,254,881,515 
0.29%
1.13%
 155,536,713 
8
2019-12-14
$14.88 $14.99 $14.39 $14.51 -2.44%
-7.24%
 0.00203834$173,382,122 
$2,256,745,883 
0.30%
1.14%
 155,536,713 
8
2019-12-13
$14.83 $15.00 $14.75 $14.86 0.27%
-5.32%
 0.00204611$177,314,811 
$2,311,946,370 
0.30%
1.15%
 155,536,713 
8
2019-12-12
$14.83 $14.88 $14.56 $14.83 0.45%
-5.26%
 0.00204717$166,179,601 
$2,307,362,335 
0.26%
1.15%
 155,536,713 
8
2019-12-11
$14.95 $15.11 $14.72 $14.82 -0.73%
-3.32%
 0.00205463$170,730,762 
$2,305,549,396 
0.30%
1.15%
 155,536,713 
8
2019-12-10
$15.45 $15.47 $14.79 $14.92 -3.29%
-2.45%
 0.00205234$193,071,643 
$2,320,536,923 
0.33%
1.15%
 155,536,713 
8
2019-12-09
$15.67 $15.85 $15.36 $15.43 -1.87%
1.09%
 0.00208637$210,014,683 
$2,399,449,637 
0.36%
1.17%
 155,536,713 
8
2019-12-08
$15.67 $15.84 $15.51 $15.69 0.12%
1.35%
 0.00207306$223,385,265 
$2,440,028,745 
0.44%
1.17%
 155,536,713 
8
2019-12-07
$15.70 $15.84 $15.64 $15.67 -0.37%
1.11%
 0.00207737$243,595,595 
$2,437,175,569 
0.48%
1.17%
 155,536,713 
8
2019-12-06
$15.76 $15.85 $15.46 $15.71 -0.16%
-2.99%
 0.00208478$236,042,445 
$2,443,350,205 
0.41%
1.18%
 155,536,713 
8
2019-12-05
$15.28 $16.08 $14.99 $15.73 3.31%
-0.79%
 0.00211007$254,766,459 
$2,447,231,600 
0.41%
1.19%
 155,536,713 
8
2019-12-04
$15.31 $15.69 $15.03 $15.27 -0.11%
-4.78%
 0.0021037$237,355,472 
$2,375,171,532 
0.34%
1.19%
 155,536,713 
8
2019-12-03
$15.21 $15.54 $15.06 $15.32 0.5%
-1.54%
 0.00209438$219,841,678 
$2,383,100,606 
0.43%
1.18%
 155,536,713 
8
2019-12-02
$15.48 $15.71 $15.15 $15.19 -1.87%
-2.11%
 0.00207648$200,716,981 
$2,361,841,284 
0.34%
1.11%
 155,536,713 
8
2019-12-01
$15.70 $15.74 $15.05 $15.47 -1.2%
1.12%
 0.0020867$202,746,623 
$2,405,955,159 
0.33%
1.17%
 155,536,713 
8
2019-11-30
$16.27 $16.35 $15.54 $15.75 -2.76%
-2.98%
 0.00208223$214,269,845 
$2,449,337,512 
0.37%
1.17%
 155,536,713 
8
2019-11-29
$15.68 $16.34 $15.66 $16.25 3.07%
4.88%
 0.00209382$249,079,197 
$2,527,442,335 
0.38%
1.18%
 155,536,713 
8
2019-11-28
$16.11 $16.13 $15.66 $15.71 -1.83%
-7.39%
 0.00210607$195,255,505 
$2,442,842,848 
0.31%
1.18%
 155,536,713 
8
2019-11-27
$15.53 $16.19 $14.99 $15.86 2.2939%
-12.4839%
 0.00210012$250,203,673 
$2,466,419,312 
0.31%
1.18%
 155,536,713 
8
2019-11-26
$15.27 $15.85 $15.24 $15.53 1.09%
-17.14%
 0.00215356$205,942,857 
$2,414,801,401 
0.30%
1.20%
 155,536,713 
8
2019-11-25
$15.28 $15.70 $14.20 $15.29 -1.03%
-20.99%
 0.00214466$244,478,032 
$2,378,202,023 
0.21%
1.20%
 155,536,713 
7
2019-11-24
$16.42 $16.47 $15.46 $15.47 -5.16%
-23.87%
 0.0021918$233,184,869 
$2,406,359,177 
0.28%
1.22%
 155,536,713 
8
2019-11-23
$15.58 $16.44 $15.15 $16.37 5.87%
-19.08%
 0.00222031$254,549,649 
$2,545,457,541 
0.35%
1.23%
 155,536,713 
8
2019-11-22
$16.83 $17.25 $14.73 $15.58 -7.91%
-23.46%
 0.00213476$341,194,280 
$2,423,673,186 
0.31%
1.19%
 155,536,713 
8
2019-11-21
$18.16 $18.18 $16.63 $16.83 -7.23%
-20.13%
 0.00220471$218,414,421 
$2,617,828,416 
0.29%
1.23%
 155,536,713 
8
2019-11-20
$18.71 $18.92 $17.86 $18.18 -2.82%
-14.61%
 0.00223596$210,131,542 
$2,827,572,754 
0.31%
1.26%
 155,536,713 
8
2019-11-19
$19.33 $19.63 $18.39 $18.69 -3.69%
-9.83%
 0.00227925$207,267,838 
$2,906,753,038 
0.29%
1.27%
 155,536,713 
8
2019-11-18
$20.26 $20.37 $19.07 $19.30 -5.19%
-4.6%
 0.00232528$224,330,246 
$3,002,134,256 
0.31%
1.29%
 155,536,713 
8
2019-11-17
$20.28 $20.59 $20.05 $20.23 -0.12%
-1.42%
 0.00236125$224,464,185 
$3,147,219,739 
0.36%
1.31%
 155,536,713