CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2021      Market cap: $2,359,676,750,791 ||| 24h vol: $354,228,430,080 ||| crypto assets: 1080

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
3 Binance Coin (BNB)$558.99-3.00429%
42.8531%
 0.00883945$10,543,522,107 
$86,382,440,559 
2.98%
3.66%
 154,532,785 
170,532,785 
$4,623.91
$5,102.66
BNB Binance Coin =
USD

BNB/AUD - A$ 732.26
BNB/BGN - 915.79 лв.
BNB/BRL - R$ 3,183.51
BNB/CAD - C$ 700.71
BNB/CHF - Fr. 514.96
BNB/CNY - CN¥ 3,658.09
BNB/CZK - 12,140.61
BNB/DKK - kr. 3,482.40
BNB/EUR - 468.19
BNB/GBP - £ 406.79
BNB/HKD - HK$ 4,345.68
BNB/HRK - kn 3,544.11
BNB/HUF - Ft 168,255.73
BNB/IDR - Rp 8,177,759
BNB/ILS - 1,840.99
BNB/INR - 42,079.39
BNB/JPY - ¥ 61,058.03
BNB/KRW - 627,847.51
BNB/MXN - Mex$ 11,213.69
BNB/MYR - RM 2,311.15
BNB/NOK - kr 4,747.34
BNB/NZD - NZ$ 793.68
BNB/PHP - 27,101.28
BNB/PLN - 2,137.49
BNB/RON - lei 2,304.70
BNB/RUB - 42,585.39
BNB/SEK - kr 4,764.53
BNB/SGD - S$ 750.14
BNB/THB - ฿ 17,613.53
BNB/TRY - 4,544.43
BNB/USD - $ 558.99
BNB/ZAR - R 8,120.91
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
3
2021-04-13
$599.85 $601.17 $533.23 $558.99 -3.00429%
42.8531%
 0.00883945$10,543,522,107 
$86,382,440,559 
2.98%
3.66%
 154,532,785 
3
2021-04-12
$527.70 $637.44 $518.59 $601.29 14.8292%
61.671%
 0.0100308$14,482,388,695 
$92,919,683,723 
4.83%
4.13%
 154,532,785 
3
2021-04-11
$470.66 $529.64 $460.07 $526.18 11.1511%
50.9004%
 0.00873976$5,691,689,892 
$81,312,103,353 
2.02%
3.63%
 154,532,785 
3
2021-04-10
$452.28 $487.16 $452.28 $472.01 6.98252%
45.0293%
 0.0078913$6,161,987,422 
$72,941,275,329 
1.97%
3.30%
 154,532,785 
3
2021-04-09
$418.33 $453.57 $406.68 $453.57 8.72619%
35.4069%
 0.00778233$4,695,571,692 
$70,090,771,056 
1.95%
3.26%
 154,532,785 
3
2021-04-08
$375.38 $422.41 $375.38 $418.69 8.58162%
24.2933%
 0.00717879$4,553,776,585 
$64,701,338,793 
1.60%
3.03%
 154,532,785 
3
2021-04-07
$404.05 $412.73 $359.22 $377.86 -7.89546%
25.6992%
 0.00671758$6,017,635,746 
$58,391,883,277 
1.38%
2.85%
 154,532,785 
3
2021-04-06
$368.04 $411.81 $364.13 $405.55 9.03955%
31.4813%
 0.00696075$5,288,424,782 
$62,670,009,434 
1.25%
2.91%
 154,532,785 
3
2021-04-05
$351.75 $380.45 $339.93 $367.22 5.33333%
34.2596%
 0.00623653$4,077,630,286 
$56,747,056,947 
1.09%
2.65%
 154,532,785 
3
2021-04-04
$320.66 $353.43 $320.66 $351.80 8.09311%
31.3302%
 0.00598779$3,183,040,659 
$54,364,534,824 
1.11%
2.57%
 154,532,785 
3
2021-04-03
$339.94 $349.23 $319.77 $323.11 -3.70302%
17.5396%
 0.00560544$2,959,252,423 
$49,931,754,560 
0.92%
2.43%
 154,532,785 
3
2021-04-02
$335.86 $355.01 $330.58 $338.22 0.617509%
34.0694%
 0.00569472$3,954,678,581 
$52,266,315,841 
1.26%
2.47%
 154,532,785 
3
2021-04-01
$303.75 $338.78 $302.46 $335.94 11.8001%
42.5943%
 0.00568235$3,705,181,343 
$51,912,932,348 
1.16%
2.53%
 154,532,785 
3
2021-03-31
$310.61 $315.98 $292.31 $302.58 -1.77214%
22.24%
 0.00513238$3,553,434,650 
$46,758,029,042 
1.11%
2.30%
 154,532,785 
3
2021-03-30
$275.14 $311.13 $271.58 $311.13 13.7547%
21.5743%
 0.00527903$4,031,590,773 
$48,080,298,764 
1.64%
2.49%
 154,532,785 
3
2021-03-29
$267.85 $277.06 $265.96 $275.08 2.80325%
6.63785%
 0.0047617$2,065,759,156 
$42,508,749,149 
0.88%
2.26%
 154,532,785 
3
2021-03-28
$270.47 $280.05 $263.87 $269.33 -2.01593%
1.51915%
 0.00481014$2,531,609,804 
$41,619,664,357 
1.21%
2.26%
 154,532,785 
3
2021-03-27
$255.23 $275.34 $250.79 $269.87 6.96526%
0.817132%
 0.00481333$2,461,501,003 
$41,704,268,626 
1.14%
2.27%
 154,532,785 
4
2021-03-26
$236.13 $254.65 $236.13 $254.65 8.19617%
-4.07167%
 0.00461872$2,093,825,731 
$39,351,078,285 
0.86%
2.17%
 154,532,785 
4
2021-03-25
$247.71 $250.02 $228.44 $235.03 -5.12204%
-11.1484%
 0.00454577$2,322,690,127 
$36,320,506,943 
0.81%
2.14%
 154,532,785 
4
2021-03-24
$256.85 $268.37 $243.73 $249.91 -2.45922%
-5.91577%
 0.00472694$2,381,460,297 
$38,619,402,839 
0.82%
2.24%
 154,532,785 
4
2021-03-23
$254.57 $262.89 $253.33 $256.36 -0.566407%
-0.195565%
 0.00467046$2,020,502,668 
$39,615,410,526 
0.78%
2.22%
 154,532,785 
3
2021-03-22
$264.18 $275.58 $255.33 $256.64 -3.28222%
0.710045%
 0.00469751$2,327,148,336 
$39,659,880,405 
0.92%
2.22%
 154,532,785 
3
2021-03-21
$263.05 $268.84 $257.59 $264.63 -0.938511%
-1.22917%
 0.00460055$1,721,562,218 
$40,894,055,356 
0.76%
2.20%
 154,532,785 
3
2021-03-20
$263.38 $274.05 $263.06 $265.11 -0.125401%
-4.29528%
 0.00453614$2,005,902,362 
$40,967,876,835 
0.84%
2.18%
 154,532,785 
4
2021-03-19
$262.00 $268.84 $256.80 $263.87 -0.135592%
-0.40176%
 0.00452029$1,867,985,626 
$40,776,274,868 
0.80%
2.18%
 154,532,785 
3
2021-03-18
$271.65 $277.35 $259.64 $261.91 -1.26592%
-9.62086%
 0.0045245$2,450,521,784 
$40,474,293,912 
0.14%
2.19%
 154,532,785 
4
2021-03-17
$259.38 $270.74 $250.35 $268.92 4.69502%
-4.99001%
 0.00457737$2,263,111,510 
$41,556,305,561 
0.82%
2.22%
 154,532,785 
3
2021-03-16
$254.07 $258.29 $242.76 $257.75 1.12943%
-12.4059%
 0.00456282$2,422,822,997 
$39,830,437,634 
0.80%
2.20%
 154,532,785 
3
2021-03-15
$262.75 $267.20 $250.88 $253.76 -5.18727%
7.74134%
 0.00454657$2,485,418,680 
$39,214,546,679 
0.82%
2.21%
 154,532,785